مقالات جدید

برای اطلاع از مقالات جدید در حوزه کشاورزی و باغبانی اینجا کلیک نمایید .

اطلاعات بیشتر

آموزش

در این بخش میتوانید آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف کشاورزی ، باغبانی و ... فرا گیرید.

اطلاعات بیشتر

لیست پارک ها و باغ های شهر کرمان

در این بخش به معرفی پارک ها و باغ های شهر کرمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گیاهان گلدار یا نهان دانگان

گياهان گلدار يا نهان دانگان بيش از 80 درصد از کل گياهان سبز زنده - حدود 255000 گونه - را تشکيل مي دهند. آنها گروه غالب گياهان خاکزي در جهان امروز هستند که عبارتند از :

بيشتر درختان، تمام گندميان، علفها، گياهان گوشتخوار و بسياري از گياهان آبزي.

تفاوتي که گياهان گلدار از ساير گياهان بذردار،از جمله سوزني برگها دارند اين است که گلها و بذرهاي گياهان گلدار در درون ميوه هاي گياه قرار دارند و دستگاه انتقال آب و غذايشان هم فوق العاده تکامل يافته است.
گياهان گلدار را به اين دليل نهان دانگان نيز مي نامند که بذر آنها در درون لايه اي از بافت به نام برچه قرار دارد. اين لايه رفته رفته ميوه اي به وجود مي آورند که به پراکنده شدن بذر گياه کمک ميکند.

دو نوع مهم از گياهان گلدار يا نهان دانگان:

 

1- تک لپه اي ها:

دردرون بذر آنها فقط يک عضو برگ مانند يا لپه وجود دارد و شامل گندميان، نخلها (55,000) گونه هستند. اين گياهان برگهاي باريک دارند و گلبرگهايشان سه به سه يا شش به شش آرايش يافته اند.

ويژگي گياهان تك لپه :


- ريشه افشان دارند .

- برگ دراز و باريك و رگ برگ موازي دارند.

- برگ ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد.

- دانه يك قسمتي است.

- اجزي گل مضربي از 3 است.

-آوندهاي چوبي و آبكش در برش ساقه نظم خاصي ندارند.

تک لپه اي ها مانند: برنج- ذرت - جو- سبزه ها ي چمن داخل پارک ها- گل لاله - گل زنبق - درختان موز,خرما و نارگيل

2- دولپه اي ها:

که در درون بذر آنها دو عضو برگ مانند يا لپه وجود دارند و شامل درختان چوبي و درختچه ها و بسياري از گياهاني هستند که در تزئين باغچه به کار ميروند.
(200,000 گونه). اين گياهان برگهاي جور به جور ذارند و گلبرگهاي گلهايشان معمولا پنج به پنج آرايش يافته اند.

ويژگي هاي گياهان دو لپه:

-ريشه راست دارند.

- برگها اغلب پهن و رگ برگ ها منشعب است

- هر برگ توسط دم برگ به ساقه اتصال دارد.

- دانه دو قسمتي است.

- اجزاي گل مضربي از 4 يا 5 است.

- آوندهاي چوبي و آبكش در برش عرضي ساقه روي دايره محيطيه قرار دارند.منبع: کتاب گياهان نوشته Bender,Lionel و سايت dabimahavand.lxb.ir

گل آرايی ژاپنی در سال 1390 ميلادی در زمان مورد ماچی آغاز شد. ابتدا اين نوع گل آرايی به قصد مراسم مذهبی انجام می شد. به طوری كه دسته های گل يا گلبرگها را برروي آب می ريختند و بعد، آن را در معابد به بودا هديه می كردند. اين گل آرايي ابتدا از هند به چين و از چين به ژاپن انتقال يافت و در ژاپن به اوج شهرتی رسيد كه هنوز ادامه دارد به شكلی كه در حال حاضرتنها دريكي از مدارس معروف ژاپن هزار مربی مشغول تعليم اين هنر به هنرجويان می باشند.


گل آرايي ژاپني در سال 1390 ميلادي در زمان مورد ماچي آغاز شد، ابتدا اين نوع گل آرايي به قصد مراسم مذهبي انجام مي شد. به طوري كه دسته هاي گل يا گلبرگها را برروي آب مي ريختند و بعد، آن را در معابد به بودا هديه مي كردند.اين گل آرايي ابتدا از هند به چين و از چين به ژاپن انتقال يافت و در ژاپن به اوج شهرتي رسيد كه هنوز ادامه دارد به شكلي كه در حال حاضرتنها دريكي از مدارس معروف ژاپن هزار مربي مشغول تعليم اين هنر به هنرجويان مي باشند و مدارس متعدد ديگري به منظورآموزش اين فن درژاپن و ديگر نقاط جهام وجود دارد.گل آرايي يكي از هنرهاي سنتي مردم ژاپن است و در حدود 70% از زنان ژاپني با اين هنرآشنا هستند.و در تمام فصول سال، نمايشگاه هاي بسياري در مكانهاي مختلف ژاپن ( مانند سالن هتلهاي بزرگ و فروشگاه ها ) برپا مي شود كه مردم با شوق بسياربه تماشاي آن مي روند.

درژاپن هدف از مطالعه و پرداختن به هنر،بيداري و روشنايي دل است،نه صرفاً هنر براي هنر. آنها معتقدند كه اگر هنر،فاقد بعد معنوي باشد،زحمت فراگيري را نبايد به خود هموار ساخت.

در تاريخ فرهنگ مردم ژاپن، هنر ودين رابطه اي تنگاتنگ دارند از اين ديدگاه،گل آرايي، صرفاً امري تزئيني تلقي نمي شود بلكه بيان ابعادي بسيار عميق و پيچيده درون آدمي است.گل آرايي بايد شكوه طبيعت را تداعي كند.درگل آرايي ژاپني تركيب مثلث نقش بسزايي دارد. بنابر اصل مثلث، كل گيتي به سه بخش تقسيم مي شود: آسمان ، زمين و جهان آدميان.

اصل مثلث كه اساس گل آرايي است،ريشه در آيين بودا دارد،كه اصلي معنوي بشمار مي رود.
انديشه عدد سه در آيين بودا از هند به چين و ازآنجا به ژاپن راه يافت. و آغاز اين سه گانگي، نقطه عزيمت شاخه هاي گوناگون هنرقرار گرفت در اصل مثلث انسان هم خود و هم غيررا مي آرايد، زيرا دل گل و دل عالم و آدم يكي است، انسان در زندگيش با گياه و نيز با كل عالم ، پيوند ذاتي دارد، هم راه به جهان دارد هم راه به خاك. در چرخه اين مثلث، جاي انسان،بين آسمان و زمين است.شاگرد راستين اين هنر نه تنها از جهان روبرنمي گرداند،بلكه با ديدي بهتربه جهان مي نگرد و سرنوشت خود را با روي باز مي پذيرد، به آنچه در اختيار اوست رضايت مي دهد و به انكارجهان نمي پردازد.

در آيين نامه گل آرايي ژاپني چنين آمده است:
- در مجلس درس خاموش و نيك رفتار باش ـ فروتن باش و مپندار كه بيش از ديگران مي داني كه اين بس شايسته است و به خود نيز غره مباش.
ـ نادان است كسي كه مي پندارد استاد گل آرايي است اما از ظرافت هنري و حس انساني بويي نبرده است.
ـ چيره دستي و ظرافت از آن كسي است كه با ذوقي خاص خانه را گل آرايي كند، حتي اگر شيوه گل آراييش چندان استادانه نباشد.
ـ شرط ادب آنست كه با گل رفتاري نرم و مهربان داشته باشيم.
ـ بيش از ذات گل از او چيزي نطلبيم.

بنا بر يك سنت قديمي استاد گل آرايي بايد نه خصلت داشته باشد تا به جان(تعليم راستين) راه يابد و اين حاصل نمي شود مگراين كه به روح آن تعليم دست يابد.
1ـ گل آرايي ، ميان بالا و پست،پيوندي معنوي پديد مي آورد.
2ـ هيچ را در دل داشته باش كه خود همه چيز است.
3ـ فارغ از تمامي غمها بودن.
4ـ با گياهان و ذات طبيعي پيوند داشتن.
5ـ تمام آدميان را دوست بدار و حرمت ايشان را نگهدار.
6ـ خانه را از نظم و حرمت سرشار كن.
7ـ روح راستين،زندگي را باروح مي سازد، گل آرايي را با احساس ديني در آميز.
8 ـ هماهنگي جسم و جان.
9ـ عدم پيروي از نفس و رهايي از بديها و حفظ خويشتنداري

واریته های مختلفی از رزها برای تعیین اینکه کدامیک با کمترین مراقبت بهترین رشد را دارند، توسط گروهی از محققین مورد بررسی قرار گرفتند.

در این تحقیق، 16 واریته گل رز طی سالهای 2000 تا 2002 از نظر تعداد گل، اندارۀ گل، درصد گلدهی و توان گیاه مورد بررسی قرار گرفتند (در طی این دوره از هیچ آفت کش و کودی استفاده نشد). و از هر واریته 4 گیاه به عنوان نمونه در تجزیه و تحلیل آماری بررسی شدند. هر ماه میزان مقاومت به بیماری به وسیله نشانه هایی مانند سوختگی گلبرگ، سفیدک سطحی، لکه سیاه رز که از بیماریهای رایج در رزها هستند، بررسی گردید. مطالعات نشان می دهد که رزهای غیرپیوندی به طور معنی داری، دارای ظاهری زیباتر و طول عمری بیشتر نسبت به گیاهان پیوندی هستند.

سایر نتایج به شرح زیر می باشد:
نتایج مطالعات اختلاف توان در رده های مختلف رزها را نشان می دهد. واریته polyanthas، از هر نظر بهترین توان و هیبریدهای چای بدترین عملکرد را داشتند. بر این اساس مطالعات گسترده ای در سطح جهانی لازم است تا بتوان انواع مناسب رز (از نظر مقاومت به بیماریها و استفاده کمتر از کودها و آفت کشها) برای کاشت را معرفی نمود

دست هنرنماي طبيعت در فصل پاييز آشوبي از رنگهاي قرمز و رنگهاي زرد در دل جنگل بر پا مي كند. درك اين تصاوير زيبا، بي قوه تخيلي و چالاكي نيز ميسر است و هر كس به سادگي قادر به ادراك آن مي باشد . هــر سال با آغاز فصل پاييز باديدن درختان از سرور مبهمي سرشـار مي شويم.
در حالي كه مي دانيم اين لذت، زودگذر و بي ثبات خواهد بود . در مدت كوتاهي برگها به آرامي از ماواي تابستاني خود جدا شده و زمين جنگل را مفروش مي كنند.بسياري از مردم گمان مي كنند كه يخبندان باعث تغيير رنگ برگها مي شود.

در صورتي كه اين تصور درست نيست زيرا رنگ بعضي از برگها قبل از فصل انجماد شروع به تغيير مي كند. ذهن خيال برخي از مردم هند علت آن را شكار (دب اكبر) توسط شكارچيان آسماني مي پندارند، بدين معنا كه خون شكار بر روي درختان جنگل چكيده و بسياري از برگها را به رنگ قرمز درآورده است و برگهاي درختان ديگر نيز براثر چربيي كه به هنگام پخت گوشت آن توسط شكارچيان بر روي درختان پاشيده شده به رنگ زرد درآمده اند ولي حقيقت امر اين است كه فرآيندهاي شيميايي كه به هنگام آماده شدن گياه براي فصول زمستان در آن به وقوع مي پيوندند تغيير رنگ برگها را باعث مي گردند.برگها در طول فصل بهار و تابستان مانند كارخانه هايي عمل مي كنند چرا كه تهيه غذاي لازم براي رشد درختان را به عهده دارند .

ساخت مواد غذايي توسط سلولهاي ريز بي شمار برگ، كه متعلق به بافت سننتزي مزوفيل كه ميان دو بشره زبرين و زيرين برگ است، و بعضي اوقات اين بافت كلرانشيم ناميده مي شود صورت مي گيرد، زيرا سلولهاي اين بافت داراي كلروپلاستهاي بي شمار است كه اين كلروپلاستها حاوي اجسام سبز كوچكي مي باشند كه كلروفيل نام دارند و رنگ برگ را موجب مي گردند و در ميان سلولهاي فتوسنتزي برگ رگبرگهاي بي شماري قرار گرفته كه از سلولهاي آوند چوبي و آبكش تشكيل يافته است كه آب و مواد معدني را به درون برگ آورده، فرآورده هاي فتوسنتزي را به خارج از آن هدايت مي كند. رگبرگهاي مزبور نهايتاً به رگبرگ اصلي متصل مي شوند كه پس از عبور از دمبرگ به سيستم آوندي اصلي گياه مي پيوندند كلروفيلها غذارابراي گياه از طريق تركيب نمودن كربن به دست امده از هوا، با ئيدروژن ، اكسيژن و مواد معدني گوناگون موجود در آب و طي فرآيند فتوسنتز يا نورساخت فراهم مي كنند. در پاييز هنگامي كه هواي سرد موجب كاهش فرآيند هاي حياتي مي گردد فعاليت برگ به پايان مي رسد،‌به بيان ساده تر اينكه اجزاء دستگاه كارخانه برگ پياده مي شوند، كلروفيل به مواد متنوعي كه از آنها تركيب يافته تجزيه مي شود و مواد غذايي قابل دسترس به منظور ذخيره سازي براي استفاده در بهار به تنه درخت منتقل مي گردد و آنچه كه در حفره هاي سلولي برگها باقي مي ماند نوعي ماده آبكي است كه در آن مقداري قطرات چربي،‌بلور و تعداد معدودي اجسام زرد رنگ كه به شدت نور را منكسر مي سازند مشاهده مي شوند كه عامل زرد شدن رنگ برگها در پاييز به شمار مي روند.
غالبا ميزان قند در برگها بيش از آن است كه بتواند به سرعت به درون درخت انتقال يابد. در اين حالت تركيب شيميايي آن با ساير مواد، رنگهاي متنوعي را به وجود مي آورد كه بين قرمز روشن و قرمز مايل به قهوه أي در نوسان است . در مخروط داران كه برگهاي خود را در پاييـــز از دست نمي دهند به قهوه أي روشن بدل مي شود كه خود عامل روشنتر شدن رنگ در بهار مي باشد.در مدت زماني كه برگها تغيير رنگ مي دهند براثر عواملي از محيط كه عبارتنداز كوتاه شدن طول روز و كاهش دما ، افتادن برگ از درختان خزان پذير آغاز مي گردد.

در نقطه أي كه دمبرگ به تنه چسبيده لايه أي از سلولهاي خاص تكامل مي يابند و به تدريج بافتهايي كه برگ را نگه مي دارند سست شده و برگها جدا مي شوند. سلولهاي پارانشيمي لايه ريزش؛ اغلب از سلولهاي اطراف كوچكتر است ، حتي عناصر آوندي كوتاه بوده در دسته هاي آوندي در ناحيه ريزش فيبر وجود ندارد . اين ويژگيهاي تشريحي ناحيه ريزش را به نقطه ضعيفي مبدل مي سازد. قبل از افتادن برگ تغييرات بي شماري در ناحيه ريزش روي مي دهد . تقسيم سلولي غالباً انجام مي گيرد و لايه أي از سلولهايي به شكل آجر در سراسر عرض پايه دمبرگ به وجود مي آيد. تغييرات فعال متابوليسمي در سلولهاي ناحيه ريزش ، سبب تجزيه جزيي ديواره سلول يا تيغه مياني مي شود و سلولها بدين ترتيب از هم جدا مي گردند و سنگيني برگ و يا وزش باد در نهايت اتصال آوندي را گسسته ، برگ از درخت مي افتد. هم زمان با جدا شدن برگها طبيعت جاي بريدگــي را ترميـــــم مي نمايد، به اين شكل كه وقتي برگ بر اثر وزش باد يا وزن خود فرو مي افتد يك لايه چوب پنبه أي روي بقاياي دمبرگ تشكيل مي شود كه گياه را از حمله ميكروبي محافظت مي كند و اتلاف آب را محدود مي سازد. آوندهاي چوبي بر اثر نفوذ سلولهاي پارانشيمي مجاور يعني نفوذ تيل به دورن آنها ، مسدود شده عمل انسداد كامل ميگردد و محلي در ساقه كه برگ روي آن رشد كرده توسط يك زخم مشخص مي شود. ريزش برگ پيش بيني خردمندانه ديگر طبيعت براي فصل زمستان مي باشد . درختان پهن برگ برگهاي خود را از دست مي دهند و در نتيجه شاخه هاي آنها با سهولت بيشتري سنگيني برف و يخ زمستان را تحمل مي كنند . در نقاطي كه به ندرت برف و يخ به چشم مي خورد برخي از پهن برگان به طور دائم سبز مي باشند.

مخروطيان (كاجها، سروها و نرادها) زمان مشخص براي ريز برگ ندارند. برگهاي آنها سوزني يا فلسي شكل مي باشد( فرم آنها با ريزش برف مطابقت دارد.) طبيعت سيستم كارآمدي براي دوباره به چرخه درآوردن شاخ و برگهاي فروريخته دارد و از طرف ديگر مقدمات يك خاك جنگلي حاصلخيز را فراهم مي آورد. گرچه مواد غذايي آماده شده در حفره هاي سلولي برگها در فصل پاييز به داخل درخت بازگردانده مي شوند،‌ اما مواد معدني كه در طول فصل تابستان درون ديواره هاي سلولها تزريق شده اند همچنان باقي مي مانند. بنابراين برگهاي ريخته شده حاوي مقادير نسبتا زيادي عناصر ارزشمند مانند نيتروژن و فسفر كه در واقع بخشي از خاك بحساب مي آيند مي باشند. تجزيه برگها لايه هاي بالايي خاك را از طريق بازگردان عناصري كه توسط گياه قرض گرفته شده غني گردانده و نه تنها موجب تغذيه درختان درختچه ها و بوته ها در طول سال مي گردد بلكه آنها را در مقابل مشكلات دمايي فصل تابستان و زمستان محافظت مي كند و از طرف ديگر موجب تثبيت خاك در محل مي گردد و به طور همزمان مقدمات تجمع اب را فراهم مي سازد. اگر مشتي از اين خاك تيره رنگ را بررسي كنيد مشاهده خواهيد كرد كه حتي در يك دوره خشكسالي مرطوب تر و نرمتر از خاكهاي زمينهاي اطراف مي باشد (هوموس جاذب الرطوبه) به هر حال اگر اجازه داده شود كه آتش در داخل جنگل پيشروي نمايد و برگها بسوزند ارزشمندترين عناصر تقويت كننده براثر حرارت تبديل به گاز مي شوند و به هوا مي روند و هوموس با ارزش تخريب مي گردد. جنگلهايي كه سطحشان به طور مداوم سوزانده مي شود به زودي خاك حاصلخيز خود و توانايي جذب آب و نگهداري رطوبت را از دست خواهند داد. حتي اگر هيچ صدمه چشمگيري به درختان استوار وارد نشود

مانگروها گروهی از درختان و درختچه های اسکلروفیل پهن برگ همیشه سبز هستند که در باتلاقها و امتداد کرانه های ساحلی در منطقه جزر و مدی نواحی استوایی و در مصب رودخانه ها (محل برخورد آب شور و شیرین) بین عرضهای 25درجه شمالی و 25درجه جنوبی رویش دارند.

حدود 110گونه گیاهی به عنوان گیاهان مانگرو شناخته شده اند که تنها تعدادی از آنها از مانگروهای حقیقی به شمار می آیند.

از گونه های مهم آن می توان به حراAvicennia marina ، مانگرو خاکستری Rhizophora mucronata و مانگرو قرمز    Rizophora mangleاشاره نمود. مانگروها حدود 75%رویشهای ساحلی را در مناطق استوایی و زیر استوایی جهان تشکیل می دهند و در آسیا، آفریقا ،آمریکا و استرالیا رویش دارند. تنوع گونه ای در گیاهان مانگرو در نیمکره شرقی  به مراتب بیشتر از نیمکره غربی است به گونه ای که بزرگترین جنگلهای مانگرو جهان در بنگلادش و هند واقع هستند. در ایران مانگروها در قسمت شمالی خلیج فارس ودریای عمان در حاشیه جنوبی سه استان بوشهر، هرمزگان وسیستان و بلوچستان دیده می شود . جنگلهای مانگرو از اجزاء بسیار پرتولید در زنجیره های غذایی مناطق ساحلی بوده و منبع تامین انرژی می باشند. گیاهان مانگرو ، هم در  بخش هوایـی(تاج)و هم در بخش زیر آب بـرای تعدادی از موجودات زنـده پناهگاه ایجاد می کنند ، به گـونه ای که تاج، آشیانی برای پرندگان متنوع نظیر پلیکانها است و سیستمهای ریشه ای منحصر به فرد آنها ، زیستگاهی پیچیده را برای جلبکها، ماهیها و بی مهرگان دریازی از قبیل اسفنجها و صدفها فراهم    می نماید. ریشه یک درخت مانگرو بالغ می تواند به عنوان بستر تخم ریزی 8/2 تن از ماهیها باشد. از طرفی برگهای مانگرو دارای ارزش غذایی بوده و این برگها پس از ریزش توسط قارچها و دیگر تجزیه کنندگان مصرف می شوند. علاوه بر اهمیت غذایی وزیستگاهی ذکر شده ، جنگلهای مانگرو ، مناطق پست ساحلی را از پیامدهای طوفان و آبلرزه حفاظت می کنند و به لحاظ جلوگیری از فرسایش حاصل از امواج و ممانعت از انتقال خاک به درون دریا ارزش بسیار دارند .

اعتقاد بر این است که مانگرو یک سد موثر در مقابل تاثیر تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند و یکی از سریعترین جاذبهای  co2می باشد.

گونه های مانگرو جهت تطابق با محیط ویژگیهای خاصی پیدا کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از :
1- تولید ریشه های هوایی تنفس کننده به نام  pneumatophores: مانگرو ها با کمک ریشه های هوایی علاوه بر جذب مستفیم گازها از اتمسفر، انواع مواد مغذی از قبیل آهن را نیز از خاک ساحلی فقیر جذب می کنند.
2- خاصیت زنده زایی: مانگروها برای بقای نسل در شرایط نا مساعد دارای مکانیسم ویژه ای شده اند، بر خلاف بیشتر گیاهان ، در مانگروها دانه ها هنگامی که هنوز به گیاه والد متصلند جوانه می زنند.
3- غدد دفع کننده نمک : برخی از مانگروها دارای غدد دفع کننده نمک هستند که این غدد بر روی برگها قرار دارند. برخی دیگر نمک را از طریق ریشه و به روش اولترا فیلتراسیون دفع می کنند.
4- سازش در مقابل کم آبی : به علت محدودیت دسترسی به آب شیرین سازشهای ذیل در این گیاهان رخ داده است.
الف) کاهش باز شدن روزنه ها.
ب) ممانعت از جهت گیری برگها به سمت خورشید در نیمروز و در نتیجه کاهش تبخیر.
بـا توجه به ویژگیهـای خاص مـانگـروها و خصوصا نقـش آنهـا در جلوگیری از تـاثیـرات تغیـیـرات آب و هوایی ، لزوم حفظ و گسترش جنگلهای مانگرو بیش از پیش بر متولیان این امر آشکار می گردد.

سر خط خبرها

 • بهسازی و تقویت روشنایی پردیسان «قائم(عج)»

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد: بهسازی و تقویت روشنایی پردیسان «قائم(عج)» مدیرعامل سازمان سیما،

  Read More
 • نصب مجسمه «ناظم‌الاطبا» در چهارراه «سمیه»

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد: نصب مجسمه «ناظم‌الاطبا» در چهارراه «سمیه» مدیرعامل سازمان سیما،

  Read More
 • توزیع نهال ریشه‌ای تولیدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

  توزیع نهال ریشه‌ای تولیدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

  Read More
 • بیش از 4000 اصله درخت بین شهروندان توزیع شد

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان: بیش از 4000 اصله درخت بین شهروندان توزیع شد مدیرعامل

  Read More
 • کِشت بهاره با یک میلیون و 500 هزار نهال فصلی

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: کِشت بهاره با یک میلیون و 500 هزار

  Read More
 • ثبت درخواست کاشت درخت «محله سبز»

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان اعلام کرد:ثبت درخواست کاشت درخت «محله سبز» مدیرعامل سازمان سیما،

  Read More
 • جهش شهرداری کرمان در تأمین حداکثری گل‌وگیاه مورد نیاز شهر کرمان

  جهش شهرداری کرمان در تأمین حداکثری گل‌وگیاه مورد نیاز شهر کرمان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

  Read More
 • هرس زمستانۀ درختان شهر کرمان

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد:هرس زمستانۀ درختان شهر کرمان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و

  Read More
 • جابه‌جایی درختانِ مسیری پروژه‌های عمرانی شهر به شیوه قالب‌بندی

  جابه‌جایی درختانِ مسیری پروژه‌های عمرانی شهر به شیوه قالب‌بندی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از

  Read More
 • آفت‌زدگی و خطرساز بودن، دلیل قطع درختان «نارون» خیابان «والفجر»

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمان خبر داد:آفت‌زدگی و خطرساز بودن، دلیل قطع درختان «نارون» خیابان «والفجر»

  Read More
 • لایروبی ۱۰۰ هکتار از فضای سبز جنگل قائم(عج)

  مدیرعامل سازمان سیما‌، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:لایروبی ۱۰۰ هکتار از فضای سبز جنگل قائم(عج) مدیرعامل سازمان

  Read More
 • گلزار شهدا آماده برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها

  گلزار شهدا آماده برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از

  Read More
 • آماده‌سازی «گلزار شهدا» برای دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:آماده‌سازی «گلزار شهدا» برای دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها

  Read More
 • جابه‌جایی موفقیت‌آمیز درختان در پروژه‌های عمرانی به شیوه قالب‌بندی

  جابه‌جایی موفقیت‌آمیز درختان در پروژه‌های عمرانی به شیوه قالب‌بندی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از

  Read More
 • برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی فضای سبز

  برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی فضای سبز مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از برگزاری چهارمین کارگاه

  Read More
 • آموزش کارشناسان بخش نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان

  آموزش کارشناسان بخش نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز

  Read More
 • کاشت نهال‌های فصلی در تمام پارک‌های مناطق پنج‌گانه شهر کرمان

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: کاشت نهال‌های فصلی در تمام پارک‌های مناطق پنج‌گانه

  Read More
 • تجهیز و بهسازی سرویس‌های بهداشتی جنگل قائم(عج)

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: تجهیز و بهسازی سرویس‌های بهداشتی جنگل قائم(عج) مدیرعامل

  Read More
 • کاشت بیش از یک میلیون و 500 هزار نهال فصلی در مجموعۀ تولید گل و گیاه شهرداری

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:کاشت بیش از یک میلیون و 500 هزار نهال

  Read More
 • اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات در فضای سبز کرمان

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات در فضای

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

مدیرعامل

مهندس یدالله علیزاده

 

ورود کابران

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top