مقالات جدید

برای اطلاع از مقالات جدید در حوزه کشاورزی و باغبانی اینجا کلیک نمایید .

اطلاعات بیشتر

آموزش

در این بخش میتوانید آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف کشاورزی ، باغبانی و ... فرا گیرید.

اطلاعات بیشتر

لیست پارک ها و باغ های شهر کرمان

در این بخش به معرفی پارک ها و باغ های شهر کرمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر


تنفس گیاهان

چطور گياهان تنفس ميکنند؟

همان طور که ميدانيم، همه موجودات زنده، از جمله گياهان، به اکسيژن نياز دارند که براي به دست آوردن آن ،تنفس ميکنند.بيشتر گياهان، هوا را از طريق منافذ ريزي که بر روي برگ ها وجود دارند دريافت ميکنند. اين منافذ ريز در زير برگ ها قرار دارند. پس تنفس گياهان از راه روزنه هاي برگ هاي آنها انجام ميگيرد. هوا از اين روزنه ها وارد گياه مي شود و گياه هم، اکسيژن اين هوا را ميگيرد يعني تنفس ميکند.
يک گياه سبز براي ساختن غذا نيز بايد هوا را به درون خودش وارد کند.

هوا همچنين ازبين اين منافذ خارج ميگردد. هواي خارج شده داراي گازهايي از هوا ميباشد که مورد استفاده گياه قرار نگرفته است.

اين هوا امکان دارد داراي اکسيژن اضافي نيز باشد. زيرا يگ برگ سبز، وقتي  که در حال ساختن غذاست، اکسيژن نيز پس ميدهد. هوا در تمام مواقع از ميان اين منافذ داخل و خارج ميگردد.

بچه هاي عزيز گياهاني که در آب هم زندگي ميکنند، نياز به اکسيژن دارند، بنابراين اکسيژن مورد نياز خود را از طريق هوايي که در آب حل شده است، به دست مي آورند و از اين طريق ميتوانند عمل تنفس را نيز انجام دهند.

مکان رویش گیاهان

بچه هاي عزيز، گياهان در جاهاي متفاوتي ميرويند. بعضي از گياهان در آب رشد ميکنند. جلبکها و علفهاي دريايي  از جمله گياهاني هستند که در آب مي رويند.

کوچکترين جلبکها در درياچه ها و اقيانوسها يافت ميشوند.بعضي از گياهان در خودشان مقداري سبزينه دارند ، اما بعضي ديگر ممکن است به رنگهاي قهوه اي، قرمز يا آبي باشند.هنگاميکه نور خورشيد وجود داشته باشد آنها ميتوانند درست مانند همه گياهان سبز براي خودشان غذا بسازند. اين نوع گياهان ريشه ، ساقه يا برگ هاي واقعي ندارند.بعضي از علفهاي دريايي بيش از 30 متر طول دارند .نيلوفر آبي نيز ساقه هاي بلند و قوي دارد که از جمله گياهان آبي است.بعضي از گياهان نيز در جاهاي سرد و بعضي ديگر در جاهاي گرم ميرويند.

همچنين برخي ديگر از گياهان در خشکي  و بيابان رشد ميکنند گياهاني ميتوانند در بيابان رشد کنند که به اين مناطق عادت داشته باشند. کاکتوسها ريشه هاي گسترده اي دارند که کوچکترين قطره هاي آب را جذب ميکنند. آنها آب را در تيغ هاي بزرگ و گوشتي خود ذخيره ميکنند و تا ماه ها و شايد سالها از آن استفاده کنند.

گل مينا، شقايق و بسياري از گلهاي ديگر در مناطق بياباني ميرويندو گياهان در ماه هايي از سال که هوا بسيار گم وخشک است، از بين ميروند. اما تخم آنها زير خاک زنده ميمانند. وقتي باران مي بارد، در مدت چند هفته گياهان جديد سر از خاک بيرون مي آورند و فرشي از گل در بيابان به وجود مي آيد.

دانه ها

دانه چيست؟

دانه قسمت بسيار کوچک گياه است. گياه جديد از دانه به وجود مي آيد. دانه پوشش سفت  و محکمي دارد که از آن محافظت ميکند. اگر نخود يا لوبيا و يا تخم گلي را کاشته باشيد، ديده ايد که پس از مدتي گياهي از آن رشد ميکند. پس دانه مهمترين قسمت گياه است، زيرا گياه از طريق دانه توليد مثل ميکند و تکثير ميشود. بسياري از گياهان جديد از دانه ها مي رويند .هر گياه دانه مخصوص به خود را توليد ميکند. دانه ها به روشهاي مختلف از گياهان جدا ميشوند تا براي رشد کردن نقطه اي را بيابند. يک گياه تازه از مواد غذايي درون دانه تغذيه ميکند. سپس هنگاميکه برگها رشد کردند و مواد غذايي گياه را تامين نمودند، دانه خشک و پژمرده ميشود.

شکل و اندازه دانه ها

شکل و اندازه دانه ها يکسان نيستند، هر گياهي دانه خاص خود را توليد ميکند. بعضي از دانه ها کروي هستند و بعضي به شکل تخم مرغ، گروهي ديگر از آنها سه گوشند. بعضي ديگر باريک و درازند و برخي به شکل و اندازه يک عدس هستند. حتي رنگ دانه ها نيز تفاوت زيادي با هم دارند. کافي است به حبوباتي که در خانه داريد توجه کنيد ميبينيد که رنگ دانه ها ممکن است ساده يکدست ، خالدار، راه راه يا سياه و سفيد باشد، همينطور اندازه و وزن دانه ها نيز متفاوت است.

موارد استفاده از دانه ها

دانه ها استفاده زيادي براي ما دارند. آنها بخشي از غذاي ما و جانوران را تشکيل مي دهند و علاوه بر آن مصارف صنعتي فراوان نيز دارند.از بعضي از دانه ها پارچه تهيه ميکنيم، و بسياري از
سموم حشره کش و خيلي از عصاره هاي طبيعي را نيز از آنها به دست مي آوريم. بسياري از دانه ها مصرف طبيعي دارند، و خلاصه آن که بشربراي نيازهاي روزمره اش چنان به دانه ها وابسته است که يقينا زندگي بدون آنها برايش ممکن نيست.

قسمت هاي اصلي دانه

بچه هاي عزيز هر دانه اي را با هر اندازه و شکل  و رنگي که داشته باشد، وقتي برش داده و خوب نگاه ميکنيم ، ميبينيم که معمولا ازسه قسمت اصلي تشکيل شده است.

اول:پوسته خارجي است که وظيفه اش حفاظت از دانه است و معمولا سخت و محکم ميباشد( سختي و محکم بودن اين پوسته را هنگام شکستن تخمه هندوانه و يا زرد آلو حتما ديد ه ايد).

دوم:قسمت ذخيره اي که خود دانه است، يعني همان قسمتي که مورد استفاده غذايي ما قرار ميگيرد،آنچه به عنوان فندق، پسته و نخودچي ميخوريم، همان قسمت ذخيره اي دانه است.

سوم: گياهک است که به آن جنين گياه هم گفته ميشود يعني قسمت بارور دانه است و همين قسمت است که پس از کاشتن گياه رشد ميکند و گياه جديدي را به وجود مي آورد. اين قسمت کوچک است و چون داخل پوسته است ديده نميشود.

 

بچه هاي عزيز، شما حتما قبل از فرا رسيدن نوروز سبزه کاشته ايد، و توجه کرده ايد که پس از مدتي که دانه هاي گندم يا عدس را خيس ميکنيد ريشه اي کوچک و ساقه اي با برگ هاي خيلي کوچک از آن رشد ميکند. اين قسمتها از همان گياهک به وجود مي آيند.


مراحل رشد دانه و شرايط لازم براي آن

بچه هاي گل به خاطر داريد آخرين باري که دانه يک گل و يا سبزي را کاشتيد چه کرديد؟ بله درسته، به آن آب داديد. اين کار را مرتب انجام داديد تا اينکه پس از مدتي برگ و ساقه کوچک سبز رنگي از خاک بيرون زد. ميدانيد چرا به دانه ها آب ميدهيد و سعي ميکنيد خاک اطراف آن را مرطوب نگه داريد؟      
آبي که به گياه ميدهيم از راه پوست جذب قسمت ذخيره اي دانه ميشود و قسمت سخت دانه را نرم ميکند.گياهک دانه در اين صورت فعال شده و به سرعت شروع به رشد ميکند. بچه هاي عزيز ريشه در آغاز زندگي گياه، سريعتراز ساقه و برگ رشد ميکند، چون گياه نياز به محکم شدن در خاک دارد بنابراين مقدار بيشتري هم آب جذب ميکند،که کم کم باعث رشد ساقه و گياه نيز ميشود.

اما آب تنها چيزي نيست که دانه براي رشد خود لازم دارد بلکه براي اينکه گياه حاصل از دانه بتواند به زندگي خود ادامه دهد و بيشتر رشد کند احتياج به نور کافي و مناسب خورشيد و خاک مناسب دارد.

 

سفر دانه ها

حتما تا به حال متوجه شده ايد که درباغچه منزلتان ويا در گلدان کنار پنجره، گياهاني روييده اند که کسي آنها را نکاشته است،و نيز بارها ديده ايد که در شکاف ديوارها لبه پشت بامها يا حتي در دور دست ترين نقاط کوهستان درخت يا بوته هاي مختلفي رشد کرده اند.

کمي که فکر ميکنيم ميفهميم که بايد دانه آنها به طريقي به اين نقاط رسيده باشند دانه از هنگاميکه که به وجود ميآيد تا هنگاميکه در خاک مينشيند سفري را طي ميکند.

انتشار دانه ها در اثر ترکيدن ميوه ها

ميوه بسياري از گياهان پس ازآن که دانه هايشان رسيد مي ترکد، و به اين طريق دانه هاي آن ها به اطراف منتشر ميشوند. اما دانه ها فقط از اين طريق نميتوانند منتشر شوند چون تمام نقاط داراي شرايط مناسب براي رشد گياه نيست.

انتشار دانه ها از طريق با د

پچه هاي عزيز ديديم که دانه هايي که در اثر ترکيدن ميوه منشر ميشوند نميتوانند به طور وسيع پراکنده شوند. اما گياهاني هستند که دانه هاي آنها ميتوانند تا صدها کيلومتر همراه باد حرکت کنند و در مناطقدور رشد و توليد مثل کنند.دانه اي ميتواند مسافت زيادي را برود که وزنش کم باشد. به عبارتي بايد ساختماني مثل قاصدک داشته داشته باشد.يعني بايد به طور کلي سبک بوده تا بتواند مدت زيادي در هوا جابجا شود.مثل دانه هاي درختان زبان کنجشگ، کاج، نارون ، افرا، قاصدک و ....

انتشار دانه ها با آب

تعدادي از دانه هايي که به کمک باد منتشر ميشوند ميتوانند به وسيله جريان آب نهرها ،جويبارها، و رودخانه ها هم منتقل شوند. بعضي از گياهان که دارا يبال هستند که سطح آنها نسبت به وزنشان زياد است ، به علت همين سبکي ميتوانند با شناور شدن بر روي آب مسافت زيادي را طي کنند اين گياهان مثل افرا،کاج،نارون، زبان گنجشک و ... ميباشند. دانه ي بيشتر گياهاني که در کنار جويبار ها و رودخانه ها رشد ميکنند، قابليت شناور شدن بر روي آب را دارند و بدين طريق به سرزمينهاي ديگر ميرسند و نسل خود را زياد ميکنند.

گياهاني که در ساحل دريا و حاشيه جزيره هاي مختلف رشد ميکنند، دانه هاي خود را پس از رسيدن در ساحل دريا مي اندازند، اين دانه ها کم کم مثلا از طريق جزر و مد به دريا راه يافته، توسط امواج و جريان هاي دريايي مسافت زيادي را طي ميکنند و به سرزمين ها و جزاير ديگر ميرسند و در ساحل آن سرزمين ها و جزاير رشد ميکنند.گياهاني مثل بارهنگ آبي، دانه نارگيل و ... را م

يتوان نام برد.

انتشاردانه ها توسط حيوانات

بچه هاي عزيز، تقريبا تمام حيوانات نيز به نحوي در منتشر کردن دانه ها نقش دارند. حلزون ها، کرم هاي خاکي، حتي بعضي از ماهي هاي شيرين، لاک پشتها، تمساح ها و پستانداراني چون خفاش ها نيز به شيوه هاي مختلف در اين امر دخالت دارند.

دانه ي گياهاني که توسط حيوانات انتشار پيدا ميکنند بايد داراي خار، قلاب، چنگک، مو، تيغ و يا ماده ي چسبنده اي باشد که وقتي حيوانات در حين عبور از ميان گياهان مختلف با آنها تماس پيدا ميکنند، به مو و پشم آنها بچسبد، و آن ها نيز با حرکت خود آن دانه ها را به سرزمين هاي ديگر در کيلومتر ها دورتر ببرند. زمانيکه اين حيوانات به استراحت بر روي زمين ميپردازند، اين گونه دانه ها را روي خاک باقي ميگذارند.به اين ترتيب بعضي دانه ها مثل هميشه بهار، بيخ شب بو و .... به مسافت هاي بسيارطولاني در سطح کره ي زمين انتقال مي يابند.

ما انسانها نيز بارها شده است که وقتي در ميان علفزارها و مکان هاي پر گل و گياه عبور ميکنيم  دانه ها و سنبله هاي گياهان  مختلف به جورابها، شلوار و حتي پيراهنمان چسبيده اند. به اين ترتيب لباس ما گاهي اوقات مانند پوست و پشم جانوران عمل ميکنند.

اما در اين ميان انتشار دانه ها توسط پرندگان نيز صورت ميگيرد. دانه ها کمتر از طريق چسبيدن به پر پرندگان منتشر ميشوند ، پرندگان بيشتر از طريق تغذيه خود، دانه ها را منتشر ميکنند. ساده ترين شکل انتشار دانه توسط پرندگان از طريق افتادن دانه از دهان آنهاست. پرندگان بيشتر در حين حمل دانه ، هنگاميکه ميخواهند آن را به آشيانه خود ببرند به خاطر سنگيني يا به هر دليل ديگردانه از دهان آنها مي افتد. چنانچه اين دانه ها در محل مناسبي بيافتد، رشدکرده و گياه جديدي  را به وجود مي آورد.

گلها

بچه هاي عزيز، گلهاي يک گياه وظيفه اي خيلي مهم به عهده دارند. گل قسمتي از گياه است که در آن جا دانه ها به وجود مي آيند. سپس از هر دانه گياه جديدي مي رويد. بيشتر گلها داراي گلبرگهاي رنگارنگ و معطري هستند که با استفاده از آنها پرندگان و حشرات را به سمت خود جذب مي کنند.

وقتي به يک شاخه گل نگاه مي کنيد مي توانيد اجزاي آنرا ببينيد.

اجزاي تشکيل دهنده گل ها:

گلبرگها:

 

 

 

 

گلبرگها برگهاي براق و درخشاني دارند و بعضي از آنها بسيار معطر هستند.رنگ و شکل و تعداد گلبرگها در گلهاي گوناگون با هم فرق دارند.

کاسبرگها:

کاسبرگها برگهاي سبز کوچکي هستند که در زير گلبرگها قرار دارند و محل اتصال گلبرگ ها به ساقه هستند تازماني که گلها به صورت غنچه هستند کاسبرگها وظيفه حفاظت از آنها را دارند. کاسبرگها به رنگ سبز هستند و بخش زينتي گل را تشکيل مي دهند. شکل وتعداد کاسبرگها در گلها ي گوناگون با هم متفاوتند.

پرچم:

پرچمها در وسط گلها به شکل ميله هاي باريک و بلند هستند که برجستگيهاي کوچکي در نوک آن ديده ميشود. پرچمها ذرات گرده ي گل گياه را تشکيل مي دهد و معمولا با يک مايع پودري شکل پوشيده شده است که اگر به آنها دست زده شود به انگشتان دست مي چسبد.

مادگي:

بخش ماده گياه است که معمولا در مرکز گياه واقع شده است. در بسياري از موارد فرق بين پرچم و مادگي تشخيص داده نمي شود. مادگي، برگهاي پهن و باريکي هستند که به سمت بيرون از ساقه رشد مي کنند و وظيفه آنها غذاسازي به وسيله فتوستنز است، مادگي شامل کلاله، ميله، تخمدان و تخمک گياه است. در ميان بيشتر گل ها ميله اي وجود دارد که نوک آنها سبز و چسبنده است اين ميله از پايين تخمدان گل وصل است. درون تخمدان دانه هاي ريزي وجود دارند که به آنها تخمک ميگويند.

غنچه :

به قسمتي از گياه گفته مي شودکه برگها و گلهاي تازه را قبل از اينکه آماده بازشدن شوند، در خود نگه مي دارد. گل هاي جوان و محکم پيچيده در هم غنچه گفته مي شود.

قسمت مرکزي گياه ساقه است ، که غنچه ها، برگها و گل از آن رشد مي کنند و پايه اصلي گياه است.

گرده گل

گرده در گلها ساخته مي شود اين ماده به صورت پودري است که بر روي پرچمهاي گل قرار دارد و از آن جا به مادگي منتقل مي شود تا دانه هاي جديد به وجود آيد.

شهد گل ها

بسياري از گلها شيره شيريني به نام شهد توليد مي کنند که غذا مورد علاقه پروانه ها و ديگر حشرات است. به خاطر همين است که گاهي مي بينيم پرنده و حشرات دور گل ها پرواز مي کنند. شهد، شيره شيريني است که گياهان در گلهاي خود مي سازند.

گرده افشاني

بچه هاي عزيز همانطور که گفتيم حشرات و پروانه ها به خاطر شيريني شهد گلها بر روي گلها مي نشينند بنابراين گرده گياهان به بدن حشراتي که روي گلها مي نشينند، مي چسبد. حشرات ، گرده ها را با خود به گل ديگري منتقل مي کنند واز اين طريق است که عمل گرده افشاني صورت مي گيرد و دانه جديدي به وجود مي آيد و حتي باد هم مي تواند گرده ها را از يک گياه به طرف گياه ديگر ببرد. بنابراين انتقال گرده از يک گل به گل ديگر «گرده افشاني» گفته مي شود.

بچه هاي عزيز هنگاميکه در باغچه منزلتان يا در پارک ،گلهاي رنگارنگ و معطري را مي بينيد متوجه مي شويد که اين گلهاي زيبا چقدر در شادي و زيبايي اطرافتان تاثير دارند. پس با چيدن اين گلها از ساقه عمر و زيبائي آنها را کوتاه تر نکنيد بلکه بهتر است با نگاه کردن به گلهاي رنگارنگ پي به خلقت زيباي خداوند ببريم و خداوند را به خاطر اين همه زيبائي سپاس بگوئيم و بگذاريم گلها و هرآنچه در طبيعت است روند طبيعي و زيباي خود را سپري کند.

درختان

زندگي درختان

درختان و گياهان درزندگي همه موجودات زنده نقش دارند وبراي ادامه زندگي همگي به آنها نياز داريم. درختان موجودات زنده اي هستند که آنها نيزمانند ما انسانها براي ادامه زندگي نياز به آب،نور وغذاي کافي دارند. بچه هاي عزيز دوست داريد که بدانيد درختان چگونه به وجود مي آيند؟
درختان زندگي خود را در ابتدا به صورت يک دانه کوچک شروع ميکنند. آنها سر از خاک بيرون مي آورند، رشد ميکنند وآنقدر بزرگ ميشوند که ساقه هايي ضخيم از جنس چوب تشکيل ميدهند . به اين ساقه که از جنس چوب هستند تنه درخت گفته ميشود.تنه درخت باعث ميشود تا درخت بتواند به کمک آن محکم و پابرجا بماند.آنها برگ ميدهند، ميوه ميدهند، درختان فوايد ديگري هم دارند که حتما به آنها اشاره خواهيم کرد.

فوايد درختان

تعداد زيادي از درختان، جنگل را به وجودمي آورند. جنگلها منابع با ارزشي هستند و براي موجودات زنده بسيارمفيدند. بعضي از موجودات زنده نيازهاي غذايي خود را از درختان تامين ميکنند. از چوب درختان جنگلي کاغذ و وسايل چوبي فراهم ميشود. درختان نقش مهمي در پاکيزگي هواي  کره زمين  دارند. از برگ، ريشه، هسته ، دانه، ساقه درختان درساخت انواع گياهان دارويي استفاده ميکنند. وقتي شما به همراه خانواده تان به تفريح ميرويد سايه درختان بزرگ را براي استراحت انتخاب ميکنيد. بچه هاي عزيز، روشن کردن آتش در پارکها و زير درختان کار بسيار خطرناکي است و عمر درختا ن را کم ميکند يا آنها را از بين ميبرد و همينطور بچه هاي خوب ومهربان روي پوست درختان يادگاري ننويسيد، چون پوست درختان وظيفه حفاظت از درختان را به عهده دارند واگر آنها را زخمي کنيد برگ درختان خشک ميشود و آسيبهاي زياد ديگري هم به درخت وارد ميشود .
بچه هاي عزيز وقتي که به اطراف خود نگاه ميکنيد ميبينيد که اين منبع با ارزش چقدر برايمان مفيد است پس سعي کنيم با مراقبت از درختان به حفظ آنها کمک کنيم تا طبيعتي زيبا هميشه کنارمان باشد.

تعيين سن درختان

وقتي يک درخت رشد ميکند و بزرگ ميشود لايه هاي جديدتري از جنس چوب در زير پوست درخت ساخته ميشود.
هرسال که ميگذرد يک لايه يه لايه هاي درخت افزوده ميشود. وقتي يک درخت را مي بريم حلقه هايي را ميبينيم که داخل يکديگر قرار گرفته اند. تعداد اين حلقه ها سن درخت را نشان ميدهد .اما بچه هاي عزيز همانطور که ميدانيد اين کار درستي نيست که براي تعئين سن درخت، آن را قطع کنيم پس ميشود گفت  که ما مي توانيم از روي قطر و ارتفاع درخت حدس بزنيم که سن درخت چقدر است.
هر چقدر پهنا و بلندي يک درخت بيشتر باشد عمرش نيز بيشتر است.سن بعضي از درختان به صد سال نيز ميرسد.


برگ درختان


برگها جزء اصلي مواد غذائي گياهان هستند، گياهان براي  اينکه زنده بمانند به برگ نياز دارند.برگها نقش مهمي در تغذيه جانوران وانسانها دارند. بعضي از جانوران با خوردن برگ درختان ميتوانند زنده بمانند و همين طور انسانها از برگ درختان براي ساخت انواع روغنها، داروها و حتي براي خوش طعم کردن غذاها و.... استفاده ميکنند.

برگ درختان در فصل زمستان ميريزد و کاملا خشک ميشوند .البته درختاني هم هستند که با وجود فصل سرما باز هم سبز هستند به اين درختان، درختان هميشه سبز ميگويند.

فصل بهار که از راه ميرسد به دليل معتدل تر شدن هوا و رطوبت ، فصل رويش جوانه هاي زيباي درختان است. بنابراين بعد ازگذشت يک يا چند هفته جوانه ها کاملا رشد ميکنند و بزرگ ميشوند. رنگ برگها در فصل بهار سبز روشن است و وقتي فصل تابستان از راه ميرسد چون طول روزها بلند است برگها بزرگ و سبز تيره ميشوند و درختان به روش فتوسنتز براي برگها غذا ميسازند. با نزديک شدن فصل سرما و شروع پاييز در برگ درختان دگرگونيهايي به وجود مي آيد . در پاييز و زمستان طول روزها کوتاهتر ميشود و بعضي از درختان ديگر نميتوانند به برگهاي خود غذا بدهند، به خاطر همين است که برگ آنها ميريزد.

 

 

 

 

کلروفيل چيست؟

بچه هاي عزيز آيا ميدانيد چرا رنگ برگها سبز است؟
رنگ سبز برگها به دليل وجود کلروفيل است. کلروفيل ماده چسبناکي به رنگ سبز است که در برگهاي گياه وجود دارد و از آب، نورو گاز موجود در هوا استفاده ميکنند تا غذاي شيريني براي گياه بسازند.
پس گياهان، کلروفيل خود را به روش فتوسنتز ميسازند. يعني گاز کربنيک موجود در هوا را ميگيرند و بعد اکسيژن را آزاد ميکنند.

برگ درختان در فصلهاي مختلف تغئير رنگ ميدهد، در زمستان و پاييز به رنگهاي قرمز، زرد، نارنجي نيز در مي آيند زيرا برگها علاوه بر کلروفيل که همان رنگينه سبز است رنگدانه هاي ديگري هم دارند.

انواع برگ

برگ بعضي از گياهان باريک و کوچک و بعضي پهن و بزرگ مي باشند بعضي ديگر به شکلهاي دايره و بيضي هستند. شکل برگها بسيار متفاوتند.
اما به طور کلي برگها به 3 دسته هستند: برگهاي پهن- برگهاي باريک و برگهاي سوزني. بچه هاي عزيز، شکل برگ گياهان يکي از راه هاي شناخته شدن نوع گياه است.

سر خط خبرها

 • توزیع نهال ریشه‌ای تولیدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

  توزیع نهال ریشه‌ای تولیدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

  Read More
 • بیش از 4000 اصله درخت بین شهروندان توزیع شد

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان: بیش از 4000 اصله درخت بین شهروندان توزیع شد مدیرعامل

  Read More
 • کِشت بهاره با یک میلیون و 500 هزار نهال فصلی

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: کِشت بهاره با یک میلیون و 500 هزار

  Read More
 • ثبت درخواست کاشت درخت «محله سبز»

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان اعلام کرد:ثبت درخواست کاشت درخت «محله سبز» مدیرعامل سازمان سیما،

  Read More
 • جهش شهرداری کرمان در تأمین حداکثری گل‌وگیاه مورد نیاز شهر کرمان

  جهش شهرداری کرمان در تأمین حداکثری گل‌وگیاه مورد نیاز شهر کرمان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

  Read More
 • هرس زمستانۀ درختان شهر کرمان

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد:هرس زمستانۀ درختان شهر کرمان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و

  Read More
 • جابه‌جایی درختانِ مسیری پروژه‌های عمرانی شهر به شیوه قالب‌بندی

  جابه‌جایی درختانِ مسیری پروژه‌های عمرانی شهر به شیوه قالب‌بندی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از

  Read More
 • آفت‌زدگی و خطرساز بودن، دلیل قطع درختان «نارون» خیابان «والفجر»

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمان خبر داد:آفت‌زدگی و خطرساز بودن، دلیل قطع درختان «نارون» خیابان «والفجر»

  Read More
 • لایروبی ۱۰۰ هکتار از فضای سبز جنگل قائم(عج)

  مدیرعامل سازمان سیما‌، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:لایروبی ۱۰۰ هکتار از فضای سبز جنگل قائم(عج) مدیرعامل سازمان

  Read More
 • گلزار شهدا آماده برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها

  گلزار شهدا آماده برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از

  Read More
 • آماده‌سازی «گلزار شهدا» برای دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:آماده‌سازی «گلزار شهدا» برای دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها

  Read More
 • جابه‌جایی موفقیت‌آمیز درختان در پروژه‌های عمرانی به شیوه قالب‌بندی

  جابه‌جایی موفقیت‌آمیز درختان در پروژه‌های عمرانی به شیوه قالب‌بندی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از

  Read More
 • برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی فضای سبز

  برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی فضای سبز مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از برگزاری چهارمین کارگاه

  Read More
 • آموزش کارشناسان بخش نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان

  آموزش کارشناسان بخش نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز

  Read More
 • کاشت نهال‌های فصلی در تمام پارک‌های مناطق پنج‌گانه شهر کرمان

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: کاشت نهال‌های فصلی در تمام پارک‌های مناطق پنج‌گانه

  Read More
 • تجهیز و بهسازی سرویس‌های بهداشتی جنگل قائم(عج)

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: تجهیز و بهسازی سرویس‌های بهداشتی جنگل قائم(عج) مدیرعامل

  Read More
 • کاشت بیش از یک میلیون و 500 هزار نهال فصلی در مجموعۀ تولید گل و گیاه شهرداری

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:کاشت بیش از یک میلیون و 500 هزار نهال

  Read More
 • اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات در فضای سبز کرمان

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات در فضای

  Read More
 • کاشت ۳۱ هزار نهال فصلی و ۲۰۰۰ گلدان در گلزار شهدا و پردیسان قائم(عج)

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: کاشت ۳۱ هزار نهال فصلی و ۲۰۰۰ گلدان در گلزار

  Read More
 • کاشت 4520 درخت و درختچه در دو بوستان مناطق «چهار» و «دو» شهری

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد: کاشت 4520 درخت و درختچه در دو بوستان

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

مدیرعامل

مهندس یدالله علیزاده

 

ورود کابران

حاضرین در سایت

ما 236 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top