سنک بید:

سنك بيد يكي از آفات مهم درختان بيد و صنوبر در ايران به شمار مي‌رود. حشره ماده پس از جفتگيري تخم‌هاي خود را در سطح تحتاني برگ‌ها قرار داده و پوره‌ها پس از خروج از تخم در همان‌جا ثابت شده و از شيره گياهي تغذيه مي‌كنند. اثر ناشي از تغذيه پوره‌ها در سطح زيرين برگ‌ها به صورت لكه‌هايي كم و بيش ريز و سياه‌رنگ و در سطح رويي برگ‌ها به صورت لكه‌هاي زردرنگي ظاهر مي‌شود. برگ آلوده زرد شده و قبل از خزان مي‌ريزد.

بیماریهایی نظیر سفیدک پودری، بیماری های قارچی ریشه (پیتیوم، فایتوفتورا، فوزاریوم)، بیماری های چمن (زنگ و سفیدک پودری): عوامل بیماری های گیاهی به طور معمول پس از ورود، سالیان سال به صورت فرم مقاوم در خاک باقی می مانند و هر زمان شرایط برای ظهورشان مساعد شود گیاه را بیمار می کنند، ضعف درختان یکی از عوامل مساعد جهت رشد عامل بیماری  می­باشد.