انتصابات جدید در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از انتصابات جدید در این سازمان خبر داد.

طی احکامی جداگانه حسین زارع سرپرست ناحیه یک فضای سبز منطقه یک ،احمد توکلی سرپرست ناحیه دو منطقه یک شهری ،حمید رضا ابدانی سرپرست ناحیه دو منطقه دو ،سعید نقوی سرپرست ناحیه دو منطقه سه ،مجتبی ایران نژاد سرپرست ناحیه دو منطقه چهار ،محمد علی پورالله وردی به عنوان سرپرست مجموعه تولید گل و گیاه شهرداری ،مرتضی میرزاحسینی جانشین واحد حفظ نباتات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ،حمید رحیمی جانشین واحد آبیاری و مهدی جلالی به عنوان مدیر پروژه کمربند سبز سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان معرفی شدند.

گفتنی است : دیگر سرپرستان فضاهای سبز نواحی در سمت خود ابقا شدند.