طی هفت ماه گذشته :

برپایی 2010 ساعت آموزش برای پرسنل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از برپایی 2010 ساعت آموزش برای پرسنل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی گفت: این سازمان در راستای ارتقای سطح دانش و علم پرسنل اقدام به برپایی دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریتی و تخصصی کاشت و نگهداری انواع گل و گیاه و فضای سبز نموده است.

وی اظهار داشت : 257 نفر از پرسنل این سازمان طی 2010 ساعت آموزش دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی فضاهای سبز را فرا گرفتند.

سیف الهی با بیان اینکه در این مدت 26 دوره آموزشی برگزار شد، از حضور 149 نفر از پرسنل این سازمان در دوره های آموزشی اخلاق در مدت یاد خبر داد.