طی هفته گذشته :

کاشت 1540 اصله درخت  در سطح  شهر کرمان

 

مهندس ایمان سیف الهی با بیان اینکه طی هفته گذشته 1540 اصله درخت در شهر کرمان کاشته شده است ،افزود: در این مدت هم چنین 131800 نهال دائمی و فصلی در فضاهای سبز  شهر کرمان کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از وچین بیش 262  هزار متر مربع علف های هرز در سطح فضای سبز  شهر کرمان طی هفته گذشته خبر داد.

وی کاشت بیش از 46 هزار متر مربع چمن پوششی ،انجام بیش از 263هزار چمن زنی ،انجام بیش از  50 هزار دوربری چمن ،انجام بیش از 18هزار متر مربع تسطیح  و انجام بیش از 91هزار لایروبی را از دیگر اقدامات انجام شده در مدت یاد شده خبر داد.

وی کاج تهران را از جمله درختان کاشته شده در فضاهای سبز شهری عنوان کرد .

سیف الهی در بخش دیگری از صحبت های خود از هرس بیش از 2000 اصله درخت و درختچه خبر داد و به جمع اوری خاک و نخاله های بیش از 58سرویس در مدت یاد شده اشاره کرد.

وی از ایجاد 1500چاله جهت کاشت درخت در مدت یاد شده خبر داد.