نوروز ارج نهادن به شکوه شکفتن است، شکفتن در از جان و شکفتن طبیعت بی جان ، نوروز عید بزرگ ایرانی است که با آن بهار می آید ، بهاری که مظهر رستاخیر طبیعت و شکوه خلقت است و این پیام آور تحول و تازگی است که ما را به تاملی دوباره در خویشتن خویش فرا می خواند.

 دراین خجسته ایام ، فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز باستانی را به تمام همشهریان عزیز کرمانی تبریک می گویم و رویش جوانه های امیدو بهرورزی را در سرای پرمهرشان  از خداوند قادر و متعال ارزومندم .

 

ایمان سیف الهی

مدیرعامل