توسط سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري كرمان انجام شد :

تجهيز كليه پارك هاي شهر كرمان به سرويس بهداشتي

جانشين معاون خدمات شهري شهرداري كرمان از تجهيز كليه پارك هاي شهر كرمان به سرويس بهداشتي تا پايان سال جاري خبر داد.

امين روح الاميني با بيان اينكه اكثر پارك هاي شهر كرمان به سرويس بهداشتي مجهز هستند : افزود : جهت رفاه حال شهروندان و مسافران تا پايان سال جاري درپارك هاي فاقد سرويس بهداشتي سطح شهر كرمان ،احداث مي شود.

وي از تجهيز پارك دانشجو به سرويس بهداشتي درپايان سال گذشته  خبر داد  و اضافه كرد :  با توجه به نياز پارك و تقاضاي شهروندان به تعداد سرويس هاي بهداشتي بيشتردربرخي از پارك ها از جمله شهيد باهنر و شورا ،شهرداري افزايش سرويس هاي بهداشتي در اين پارك ها را در دستور كار خود در سال جاري قرار داده است.

وي ياداور شد : دراحداث  هر سرويس بهداشتي چند چشمه ي آن ويژه ي معلولان در نظر گرفته مي شود .