استقبال چشمگیر مسافران نوروزی وشهروندان از سفره های هفت سین شهرکرمان


بیش از14سفره هفت سین در پارکها ونقاط مختلف شهرکرمان از جمله گنبد جبیله ؛ پارک قلعه دختر؛ سه راه بهمنیار؛پارک مسافر، ابتدای خیابان استاد مطهری، سه راه 17 شهریور ، مجموعه جنگل قائم ، پارک شهید مطهری، پارک شهید باهنر ،پارک مادر، مجموعه حیات وحش ، برای ایام نوروز چیده شده که با  استقبال چشمگیری از سوی مسافران نوروزی وشهروندان روبه روشده است.

احمدی یکی از مسافران نوروزی ضمن اشاره به اینکه اجرای سفره های هفت سین جلوه ای زیبا به شهرداده است گفت : این اقدام باعث ایجاد روحیه نشاط و شادابی در شهروندان ومسافران می شود .وی افزود : در واقع شهرداری برای ایجاد جاذبه های شهری و برپایی آداب و رسوم وسنن در شهر اقدام به چیدمان  سفره های هفت سین کرده است منصوری یکی دیگر از مسافران نوروزی از مقدمات مهم و اصلی ایرانیان برای استقبال ازسال جدید راچیدن سفره های هفت سین دانست و گفت :یکی از ارکان اصلی نوروز چیدن سفره های هفت سین برای جمع شدن دورآن به هنگام سال تحویل است که خوشبختانه این آیین نیز باچیدن سفره هفت سین در پارک ها و میدان ها های سطح شهر اجرایی شده است وی افزود چیدن سفره های هفت سین ضمن آنکه احیاء کننده سنت دیرینه ایرانیان است در واقع به نوعی خوش آمد گویی  به مهمانان نوروزی و تبریک سال جدید به آنها و دیگر شهروندان است حسین پور که از استان اصفهان به کرمان سفر کرده بود با بیان اینکه کلان شهر ها ظرفیت  وپتانسیل بالایی درجذب گردشگران دارند گفت یکی از اقدامات که در راستای آماده سازی فضای شهربرای ورود به سال جدید انجام می گیرد .اجرای سفرهههای هفت سیندر سطح شهر است وی فزود شهرداری با اجرای سفره های هفت سین علاوه بر زیبا سازی منظره شهری ، روحیه نشاط وشادابی ایجاد می کند که در جای خودقابل تقدیرو تحسین است وی در پایان ازخدمات وتلاش های شهرداری در راستای آماده سازی شهربرای سال جدید تشکر و قدر دانی کرد

سرویس خبر :اداره روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری کرمان