مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از اتمام اجرای عملیات محله سبز در محله طباطبایی و رجائی در منطقه دو شهری خبر داد.

وی اضافه کرد : در این طرح 900 اصله درخت در سطح محله ها کاشته و هم چنین طرح مدرسه سبز در   مدارس موجود در محله های طباطبایی و رجایی اجرا شد.

مهندس ایمان سیف الهی با بیان اینکه از ابتدای هفته گذشته طرح محله سبز در شهرک های طباطبایی و رجائی(فاز یک و دو) آغاز شد ، از اتمام آن با هم کاری شهرداری منطقه دو خبر داد.

وی محله بعدی را شهرک ایرانمنش در منطقه سه  اعلام کرد و اظهارداشت : کلیه محله ها به ترتیب در دستور کار هستند.

شهردار محله های طباطبائی و رجایی  نیز ضمن اشاره به اهمیت فضای سبز در زیبایی  و تاثیر آن بر  روحیه شهروندان ،از اجرای  این طرح توسط سازمان پارک های شهرداری و هرس درختان نیز تقدیر و تشکر کرد.