پيام مديران  دبستان شايستگان دوره اول و  دوم در تجليل از سردمداران نشاط و خرمي


درخت را با قلب مي كارند نه با دست ، براي همه قلبي آرزو مي كنيم .

مي ستاييم دستان سخاوتمندي كه شادابي مي كارند تا روح دلخستگان را جلايي دوباره بخشند ، ارج مي نهيم زحمات عزيزاني كه با قلبهاتي پرمهر سرسبزي وسرزندگي را به اطرافيان هديه مي نمايند . سپاسگزاريم مردان مردي كه بي ادعا كمر همت بسته و ما را در خدمت رساني به نو گلان تعليم و تربيت ياري ومدد رسانده و فضايي آكنده از نشاط و شادماني فراهم نمودند . از زحمات بي شائبه و خداپسندانه  مدير عامل فهيم و سخت كوش سازمان پارک ها  و فضاي سبز شهر كرمان و همكاران خدوم ايشان  كمال امتنان و تشكر را داريم .          مقدري و محمدي