طی ماه گذشته انجام شد :

کاشت بیش از 17هزار نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان

 

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت بیش از 17 هزار نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان در طول ماه گذشته خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی گفت : در طول ماه گذشته بیش از 500 هزار متر مربع وچین علف های هرز انجام شده است.

وی از لایه روبی بیش از 222 هزار متر مربع جوی ها در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد.