ماگنولیا

ماگنولياي تابستانه: (grandiflora (magnolia

از جمله بلندترین درختان ماگنولیا است که به فضای زیادی نیز برای گسترداندن شاخسار خود (در حدود 12 متر )احتیاج دارد . برگهایی آن بزرگ و چرمین و گلهایش سفید رنگ و بزرگ است.  این گونه از جمله ماگنولیاهای همیشه سبز است و زمان گلدهی آن از اواخر بهار و اوایل تابستان است.

نوع خاک: غنی، عمیق، شنی رسی، تا زمان استقرار مرتباً باید مالچ گیاهی داده شود.

شرايط محيطي مناسب رشد گياه: ماگنولیا به آبیاری منظم نیاز دارند و در صورت خشک بودن خاک میزان گلدهی گیاه بسیار کاسته می شود و نوک و حاشیه برگها خواهد سوخت و ریزش برگها تشدید خواهد شد. گیاهان ماگنولیا اکثر از سرما بیشتر آسیب می بینند تا از گرمای تابستان. بخصوص اینکه اگر در تابستان آبیاری را با دقت و از روی برنامه انجام دهیم تحمل این گیاه در برابر گرمای هوا نیز افزایش می یابد. در مورد مقاومت و یا حساسیت در برابر سرما باید گفت که میزان این مقاوت در بین گونه های ماگنولیا با یکدیگر متفاوت است. این گیاه در مکانهایی نیمه آفتاب و نیمه سایه رشد مناسبی دارند. براي گلدهي نياز به نور آفتاب دارد.

.تكثير:

بذر : بذرها را باید به شکل تازه استفاده کرد و قبل از مصرف نیز باید پوشش نارنجی قرمز آنها را برداشت.

قلمه: قلمه را بعد از اتمام فصل گلدهی تهیه می کنند.

كاربرد: در ایجاد فضای سبز و پارک سازی کاربرد دارد.

هرس: اگر لازم است که برای حفظ شکل تاج عمل هرس را انجام دهید کوتاه کردن و قطع کامل یک ساقه بلند به سرزنی چندین ساقه ارججیت دارد. اگر از شکل تاج درخت ناراضی هستید عمل هرس را به شکل بسیار تدریجی و در طی چند سال انجام دهید. بهترین زمان هرس نیز برای نمونه های همیشه سبز قبل از شروع رشد بهاره و برای نمونه های خزانپذیر بعد از تشکیل شدن جوانه های گل و ظهور آنان است. است اگر در پاییز و یا اواخر تابستان اقدام به هرس کنیم احتمالا از گلدهی سال آینده کم خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که باید در عملیات هرس در نظر گرفت حذف پاجوشهای گیاه بخصوص در نمونه های پیوندی است.

 

 

ماگنولياي زمستانه Magnolia soulangiana ))

تا به امروز و با انجام عمل دو رگه گیری سعی شده است تا درختانی با خصوصیات بهتر همانند قامتی کوتاه تر،  گلدهی در سنین پایینتر گیاه ، مقاومت بیشتر در برابر سرمای دیررس بهاره، تعداد گل بیشتر، مدت گلدهی طولانی تر و طیف رنگی گسترده تر بدست بیاید.  Magnolia  x soulangeana (ماگنولیای نعلبکی شکلsaucer magnolia)  یکی از این انواع دورگه است که با استفاده از گونه های M.liliiflora  و M. denudata  تولید شده است. این گیاه خزانپذیر است و نسبت به والدین خود گلهای بیشتری در فصل بهار و قبل از رویش برگهایش تولید می کند و نسبت به سرمای دیرس بهار نیز حساس است. نور مستقيم آفتاب باعث سوختگي برگها مي شود.گلها در قسمت داخل کرم-سفید رنگ و در قسمت بیرونی صورتی رنگ هستند و منظره ای بسیار زیبا و دلنشین بوجود می آورند.