گیاه توری (Lagerstroemia indica )

درختچه ای خزانپذیر است به دلیل گلهای خوشه ای که به  رنگهای سفید ، کرم، صورتی، گل بهی ، ارغوانی  که دارد مورد توجه قرار گرفته است. طول محور گل آزین می تواند تا حدود 30-15 سانیتمتر برسد. گلبرگها  حالتی چروکیده دارند و پوسته تنه درخت هر چند وقت یکبار به شکل قطعاتی کوچک از درخت ریزش می کند. بسیاری از نمونه هایی که امروزه مورد کشت و کار قرار میگیرند از دو رگه گیری بین  گونه ها حاصل شده اند.

نوع خاك: از نظر خاک سخت گیر نیست اما خاک غنی با زهکش خوب به رشد و گلدهی آن بسیار کمک می کند.

شرايط محيطي مناسب براي رشد گياه: به آبیاری منظم نیاز دارد تا گلدهی خوبی داشته باشد و عمر گلها طولانی مدت باشد بخصوص اینکه زمان گلدهی این گیاه در فصل تابستان است و خشکی خاک می تواند مانع از گلدهی مناسب آن شود. این گیاه به مکانی با نور کامل و مستقیم آفتاب نیاز دارد. شاخسار این گیاه در زمستان و زمانی که دما به حدود 20- درجه سانتیگراد برسد از بین خواهند رفت.

تکثیر:

قلمه: قلمه چوب سخت(چوب رسیده و بالغ که با خم کردن می‌شکند) در اوایل زمستان تهیه می شوند. از این گیاه قلمه چوب نرم نیز می توان تهیه کرد. قلمه چوب نرم در هر زمان از سال بخصوص اوایل تابستان)

بذر: میوه های گیاه را در فصل پاییز از درخت جدا میکنند.. بذرها را در طی زمستان میتواندر مکانی خنک و خشک نگهداری کرد و با فرارسیدن بهار آنها  را كاشت.

هرس: این گیاه برای اینکه به خوبی گل بدهد و گلهایش نیز درشت شوند باید هرس شود. هرس این گیاه در اواخر زمستان و یا اوایل بهار قبل از شروع رشد فعال گیاه انجام می شود.

كاربرد : باید در مکان های باز و کاملاً آفتابگیربه دور از هرگونه سایه درخت، ساختمان یا دیوار بلند کاشته شود تا حداکثر گلدهی را داشته باشد.