ارغوان (cercis L):

.

ارغوان معمولي Cercis siliquastrum
.
درختچه يا درخت به ارتفاع 10- 5 متر است و برگ ها كامل، مدور و قلبي شكل و گل ها صورتي،سفيد و ارغواني، گل در فروردين، ارديبهشت قبل از پيدايش برگ است .گونه هاي اين جنس ارغوان در برابر يخبندان مقاوم است. نهال ارغوان را در زمان اوليه رشد درختي خزان دار و گستره و باز و بوته اي مي باشد، گلهاي خوشه اي پروانه آسا يا رنگ  ارغواني رنگ در اواسط بهار ظاهر مي گردند و زيبايي خاصي دارند، گلهاي ارغوان قبل يا همراه برگهاي قبلي شكل آن توليد مي گردد، كه در اواخر تابستان توليد مي گردند، برگها متناوب و خزان كننده كامل با 12-7 سانتيمتر  مي باشددر سطح رو سبز تيره و در سطح زيرين سبز روشن و در حاشيه يا قاعده به رنگ برنز مايل به قرمز مي باشد گل ها در دسته هاي سه تايي مجتمع مي شوند، آنها بنفش مايل به سرخ بوده و در حدود 2 سانتيمتر عرض دارند و در طول دوره ي گلدهي به درخت بدون برگ منظره ي جالبي مي دهند.

 

 

 

 

 

ارغوان غربي يا باختري Cercis occidentalis Torr
درختچه يا درختي كوچك به ارتفاع تا 2.5متر، گل ها 6 تا 12 تايي و بي كرك و خوشه اي، ارغواني مايل به قرمز به طول 1.5cm ، برگهاي دايره اي يا كليوي به عرض 7.5-3.5cm با قاعده قلبي، نوك چاكدار است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارغوان كانادايي Cercis canadensis

ارتفاع ارغوان كانادايي 12متر ، با تاج كروي پهن، برگها تخم مرغي پهن تا تقريبا دايره اي به طول 7 تا 12 سانتيمتر و قاعده آن قلبي به يكباره نوكدار، در سطح تحتاني كركدار تا بدون كرك، گلها قبل از برگها ظاهر ميشود .برگها كم وبيش كركداراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارغوان چيني Cercis chinensis Bge

تا ارتفاع 15 متر نيز مي رسد درحال كاشته شدن  اغلب درختچه اي، برگها تقريبا دايره اي به طول12 -15سانتي مترقلبي عميق و بي كرك، با سطح فوقاني شفاف، در حالت رسيده تقريبا چرمي،گلها 5- 8 تايي، قرمز ارغواني در اواسط فروردين برگها قلوه اي و نوكدار آن با رنگ سبز روشن ظاهر شده در آخر پاييز خزان مي كند.

 

 

 

 

ارغوان افغاني ( Cercis griffithii Boiss)
درختچه اي گسترده، بدون كرك برگها، دمبرگدار دايره اي – كليوي شكل، نوك كند، چالدار، در جهت عرضي پهن  با قاعده اي تقريبا سر بريده ،توگود برگها كوچكتر به طول 3- 4 ميليمتر و به عرض 6- 4 ميليمتر، نوك كند يا نوك چالدار، تقريبا چرمي با دمبرگ كوتاه، گلها دسته اي پرگل به رنگ  ارغواني مايل به بنفش  هستند.

 

 

 

خاك: راز سلامتی این گیاه در قابل نفوذبودنِ خاک است، هر قدر خاک زهکش بهتری داشته باشد ارغوان سالم تر می ماند.

شرايط محيطي مناسب براي رشد گياه :

این درخت به نورِ فروانِ آفتاب احتیاج دارد. از کاشت آن در محل های کم نور خودداری کنید. از سویی دیگر به سرما حساس است و مناسب مناطق سردسیر نیست. در عوض در مناطق مرکزی کشور و در حاشیه کویر به آسانی می روید. به خشکی مقاوم است. همچنین به خاک گچی و آهکی مقاومت نشان می دهد.

تكثير:

بذر-قلمه چوب نرم- خوابانيدن

هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت. بهترين زمان هرس اين گياه فصل زمستان مي باشد.

كاربرد: مناسبِ باغچه های بزرگ یا حاشیه کنار پیاده روهاست. به عنوان تك درختچه زينتي وپرچين مورد استفاده قرار مي گيرد.