مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:

کاشت نهال‌های فصلی  در تمام پارک‌های مناطق پنج‌گانه شهر کرمان

 

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان از کاشت نهال‌های فصلی در تمام پارک‌های مناطق پنج‌گانه شهر کرمان خبر داد.

به گزارش کرمان‌آنلاین، یدالله علیزاده با بیان اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نهال فصلی برای کاشت در سطح پارک‌های مناطق پنج‌گانه در نظر گرفته شده است، گفت: تاکنون، بیش از ۵۰ درصد نهال‌های فصلی کاشت شده است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر در نهالستان مجموعه تولید گل‌وگیاه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری، انواع گل و نهال‌های فصلی برای استفاده در فضای‌های سبز  کشت شده است.

علیزاده به  کاشت  بذر شب‌بو، بنفشه، قرنفل و کلم زینتی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نهال تولید شده در این مجموعه، بیش از ۵۰ درصد در گل‌کاری  پارک‌های مناطق پنج‌گانه  استفاده شده است.

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان ادامه داد: هم‌اکنون، کاشت گل‌وگیاه در پارک‌ها و فضاهای اصلی شهر با همکاری شهرداری‌های مناطق ادامه دارد.