مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:

اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات در فضای سبز کرمان 

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان گفت: عملیات گسترده‌ مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در فضای سبز شهر کرمان در حال انجام است.

به گزارش کرمان‌آنلاین، یدالله علیزاده با اشاره به مصرف ۸۸۵ لیتر انواع سموم مایع و ۳۰۵ کیلوگرم سموم جامد و گرانول در جریان اقدام گسترده‌ی مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در فضای سبز شهر کرمان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و عدم بارندگی مناسب در فصل گذشته، متاسفانه تراکم آفات و بیماری‌ها در فضای سبز افزایش پیدا کرده و در بسیاری نقاط حالت طغیانی پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان ادامه داد: مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در سال‌جاری با رویکرد تاکید بر کنترل این عوامل قبل از رسیدن به آستانه‌ خسارت به‌وسیله‌ی روش‌های غیرشیمیایی ازجمله روش‌های زراعی و مکانیکی و در صورت رسیدن به آستانه‌ی خسارت با روش‌های شیمیایی صورت گرفته است.

علیزاده خاطرنشان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون در راستای اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز، واحد حفظ نباتات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان با همکاری شرکت‌های پیمانکار نگهداری فضای سبز در مناطق پنج‌گانه شهری و در ۱۸ ناحیه، عملیات مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی را با تاکید بر اولویت مبارزه‌ی غیرشیمیایی با روش‌های مختلف زراعی، فیزیکی و مکانیکی اجرا کرده است.

وی ادامه داد: روش زراعی شامل اقداماتی ازجمله آب‌شویی، هرس، کنترل روش‌های آبیاری و بهداشت زراعی است و با استفاده از شیوه‌های یادشده، مصرف انواع سموم حشره‌کش، کنه‌کش‌ و قارچ‌کش به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. 

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان با اشاره به بازدید‌هایی که در حوزه کارشناسی و بررسی وضعیت آفات فضای سبز، کارشناسان تصادفات، کمیسیون ماده ۷ و قطع و هرس عمد و بدون مجوز درختان در سطح شهر انجام شده، یادآور شد: در این بازدیدها بالغ بر ۵۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر اخذ خسارات وارده، در بسیاری از موارد نیز از قطع درختان جلوگیری شده است.