مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:

کاشت 4520 درخت و درختچه در دو بوستان مناطق «چهار» و «دو» شهری

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از کاشت ۷۷۰  درخت و درختچه در بوستان واقع در شهرک «جماران» در منطقۀ چهار و کاشت ۳۷۵۰  درخت و درختچه در بوستان «پارسیان» واقع در منطقۀ دو شهری خبر داد. 

به گزارش کرمان‌آنلاین، یدالله علیزاده گفت: تعداد ۷۷۰  اصله درخت، درختچه و نهال چند ساله در پارک جدیدالاحداث واقع در شهرک «جماران» کاشته شده است.

وی افزود: ۵۸ اصله درخت از انواع زیتون تلخ، کامیس پاریس، توت کاکوزا، سرو شیراز، باران طلایی و اقاقیا و ۳۱۲ گلدان درختچه از انواع رز، مورد، طاووسی، زرشک و گل یخ و ۴۰۰ نهال چند سالۀ اطلسی مکزیکی و گازانیا در پارک واقع در شهرک «جماران» کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، همچنین با اشاره به کاشت ۳۷۵۰  اصله درخت، درختچه و نهال فصلی چند ساله در پارک جدیدالاحداث «پارسیان» واقع در بلوار «پزشک»، افزود: ۲۰۵ اصله درخت از انواع زیتون تلخ، کاج کله‌قندی، کامیس پاریس، زبان گنجشک، توت مجنون، لاوسن، نارون و سرو شیراز و ۵۴۵ گلدان درختچه از انواع یوکا، برگ بو، رز، پیراکانتا، میخک هندی، پامپاس گراس، یاس هلندی و پیچ امین‌الدوله و۳۰۰۰ نهال فصلی و چند ساله از انواع تاج خروس و اطلسی مکزیکی در بوستان «پارسیان» کاشته شده است.

 علیزاده خاطرنشان کرد: این اقدامات توسط نیروهای شهرداری مناطق چهار و دو و با نظارت و همکاری کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان انجام شده است.