مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان بیان کرد:

کاشت 500 هزار نهال بنفشه و شب‌بو در پارک‌های مناطق پنج‌گانۀ کرمان

 

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان از طراحی و کاشت 500 هزار نهال بنفشه و شب‌بو در پارک‌های مناطق پنج‌گانۀ شهر کرمان خبر داد.

به گزارش کرمان‌آنلاین، یدالله علیزاده با اشاره به طراحی و کاشت نهال‌های فصلی در پارک‌های سطح شهر، بیان کرد: این اقدام توسط معاونت فنی و اجرایی سازمان و با همکاری شهرداری‌های مناطق انجام شد و در این راستا تعداد   240 هزار نهال شب‌بو و 260 هزار نهال بنفشه کاشته شد.

وی افزود: نهال‌های کاشته‌شده و در حال کاشت از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نهال تولیدشده در مجموعۀ تولید گل‌وگیاه سازمان است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه کاشت نهال‌های فصلی در پارک‌های مناطق پنج‌گانه ادامه دارد، گفت: به‌سازی و توسعۀ فضای سبز شهری که موجب افزایش نشاط و شادابی در شهروندان و همچنین زیباسازی چشم‌انداز شهری می‌شود، با جدیت در مناطق پنج‌گانۀ شهرداری کرمان دنبال خواهد شد.