مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:

تمهیدات لازم برای بهینه‌کردن آب‌رسانی فضای سبز شهر کرمان

 

مدیرعامل سازمان  سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان با اشاره به کمبود منابع آب در شهر کرمان، از تمهیدات ویژه برای آب‌رسانی فضای سبز شهر خبر داد.

یدالله علیزاده، اولویت اول را آب‌رسانی به پارک گردشگری، رفع کمبود آبِ پردیسان قائم و آرمستان جدید دانست و با اشاره به حدود 12 کیلومتر لوله‌گذاری گفت: با این اقدام حدود 40 تا 50 لیتر آب در ثانیه از منطقۀ بلدالامین و انتهای بلوار 22 بهمن، به سمت دریاچه پردیسان قائم منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه با این اقدام مقداری از مشکل کمبود آب در این مناطق برطرف می‌شود، گفت: با لوله‌گذاری‌های فرعی در منطقه چهار و منطقه یک، مجموع لوله‌گذاری برای تأمین آب فضاهای سبز مورد نظر، به 19 هزار و 600 متر می‌رسد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان از خریداری تعدادی لوله و اتصالات و تحویل آن به  مناطق پنج‌گانه شهر کرمان خبر داد و گفت: با این اقدام با استفاده از لوله‌های بالای سایز 90، حدود 80 کیلومتر در مناطق پنج‌گانه لوله‌گذاری می‌شود که موجب بهینه‌کردن آب‌رسانی و توسعۀ شبکه آب خام  فضای سبز شهر کرمان خواهد شد.

علیزاده همچنین ایجاد خط لولۀ میدان آزادی به میدان شهدا را ازجمله پروژه‌های در دست اقدام دانست و گفت: این خط لوله حدود سه‌ونیم کیلومتر مسافت دارد که با برگزاری مناقصه و مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد.