مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:

راه‌اندازی کمیته فنی طراحیِ کاشت در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان از راه‌اندازی کمیته فنی طراحی کاشت در شهرداری کرمان خبر داد.

یدالله علیزاده با بیان اینکه در این کمیته درخصوص انتخاب  گل‌وگیاه مناسب جهت کاشت و دیگر آیتم‌های فضای سبز در پارک‌ها و بوستان‌های شهر تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: ابتدا طرح پارک مورد نظر در کمیته فنی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری مطرح می‌شود و سپس اعضای این کمیته درخصوص طراحیِ کاشتِ پارک نظر می‌دهند و بعد از طراحیِ کاشت و تصویب طرح در کمیته فنی، عملیات کاشت انجام می‌شود.

وی افزود: در این کمیته، معاون فنی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، کارشناسان فضای سبز و معاون خدمات شهری منطقه‌ای که پارک مورد نظر ساخته شده، حضور دارند.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان همچنین از زیباسازی میادین و تقاطع‌های شهر خبر داد و گفت: موضوع ساماندهی و چگونگی کاشت گل‌و‌گیاه در این نقاط، در کمیته مطرح و جهت ساماندهی و کاشت اقدام می‌شود.

علیزاده با بیان اینکه در صورت تأمین آب مناسب، کاشت گل‌های فصلی را در دستور کار داریم، از افزایش تولید در مجموعه تولید گل‌وگیاه خبر داد و گفت: در پنج‌ماهۀ اول امسال، 11 هزار درختچه و یک میلیون و 500 هزار نهال فصلی از انواع بنفشه، شب‌بو، اطلسی و داوودی، تولید و کاشته شده است.

وی با اشاره به واکاری 7300 اصله درخت افزود: در پنج‌ماهۀ نخست امسال، 167 گلدانِ گل و 59 هزار نهال پوششی جهت کاشت در سطح شهر تولید شده است.

علیزاده از کاشت دو میلیون نهال بنفشه در مجموعۀ تولید خبر داد و گفت: این تعداد نهال از اواسط آبان‌ماه در سطح شهر کاشته می‌شود.

وی همچنین از ساخت مخزن 500 مترمکعبیِ آب در مجموعه تولید خبر داد و گفت: با ساخت این مخزن، تا حدودی  مشکل کمبود آبِ این مجموعه حل شده است.