تولید 500 هزار نهال گل فصلی در مجموعۀ تولید گل‌وگیاه شهرداری

 مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان از تولید  500 هزار نهال گل فصلی بهاره در مجموعۀ تولید گل‌و‌گیاه این سازمان خبر داد.

یدالله علیزاده با اشاره به این‌که مجموعۀ تولید گل‌وگیاه، وسعتی بیش از 27 هکتار دارد که تقریباً 10 هکتار آن زیر کشت است، گفت: در مجموعۀ تولید گل‌وگیاه این سازمان، خزانۀ گل‌های فصلی به مساحت تقریبی 2000 مترمربع است و 34 شاسی جهت کاشت و نگهداری گل‌وگیاه در مجموعۀ تولید، وجود دارد.

وی با اشاره به تولید انواع گل‌های فصلی بهاره در این مجموعه افزود: از گونۀ اطلسی ایرانی، 126 هزار نهال، ناز آفتابی، 127 هزار نهال، جعفری زرد، 124 هزار و جعفری  نارنجی، 123 هزار نهال؛ در مجموع 500 هزار نهال در متراژ 450 مترمربع، زیر کشت گل فصلی بهاره است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ادامه داد: این گل‌ها جهت کاشت در پارک‌ها و فضای سبز شهری‌، بین مناطق پنچ‌گانه توزیع می‌شود.