در راستای صرفه جویی در مصرف آب :

اجرای بیش از 420 هزار متر مربع سیستم آبیاری قطره ای در شهر کرمان

 

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از اجرای بیش از 420 هزار متر مربع سیستم آبیاری قطره ای در شهر کرمان  از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی ضمن اشاره به مشکل کمبود آب در شهر کرمان ،گفت : متاسفانه شهر کرمان به یک منطقه بحرانی تبدیل شده است  که لزم صرفه جویی و مصرف بهینه آب و هم چنین افزایش راندمان آبیاری بیش ار پیش احساس می شود.

وی ادامه داد: در این راستا واحد آبیاری سازمان اقداماتی را در جهت بهینه سازی مصرف آب در جهت آبیاری فضاهای سبز شهری انجام داده است که باعث صرفه جویی 90 درصدی در مصرف آب شده است.

وی ادامه داد: در شش ماه گذشته بیش از 420 هزار متر مربع سیستم آبیاری قطره ای در شهر کرمان انجام شده است.

وی هم چنین  از اصلاح بیش از 30 هزار متر مربع سیستم آبیاری  بارانی و بیش از 12 هزار متر حفاری و لوله گذاری در شهر کرمان در مدت یاد شده خبر داد.

 

سیف الهی گفت : انجام این اقدامات بیش از 15 میلیارد ریال هزینه در پی داشته است.