طی ماه گذشته انجام شد :

کاشت بیش از 27 هزار و 600 نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت بیش از 27 هزار و 600  نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان در طول ماه گذشته خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی گفت : در طول ماه گذشته بیش از 260 هزار متر مربع وچین علف های هرز انجام شده است.

وی از لایه روبی بیش از 243 هزار متر مربع جوی ها در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد.