در فصل بهار انجام شد :

استفاده بیش از یک میلیون و 500 نهال تولیدی مجموعه ی گل و گیاه شهرداری در سطح شهر

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان گفت : در بهار امسال قریب یک میلیون و 500 نهال از تولیدات مجموعه ی گل و گیاه شهرداری در سطح شهر کاشته شده است.

مهندس ایمان سیف الهی با بیان اینکه در مجموعه ی تولید گل و گیاه شهرداری انواع گل و گیاه و درخت و درختچه کاشته شده است ،افزود : در بهار امسال قریب 48 هزار اصله درخت و درختچه از تولیدات مجموعه گل و گیاه شهرداری در سطح شهر کاشته شده است.

وی از انتقال بیش از 55 هزار قلمه های ریشه ای از شاسی های مجموعه ی گل و گیاه به پاکت ،بیش از هشت هزار و 600 قلمه به گلدان و بیش از 72 هزار و 800 اصله به زمین شماره دو در زمان یاد شده خبر داد.

در ادامه سرپرست مجموعه ی تولید گل و گیاه شهرداری نیز گفت :این مجموعه به فعالیت های توسط 28 نیروی متخصص ،کارشناس ارشد و باغبان انجام شده است.

محمد علی پور الله وردی اظهار داشت: برای آشنایی بیشتر مردم با تولیدات گل و گیاه و این مجموعه روزانه شاهد بازدید تعداد زیادی دانش آموز ،دانشجویان و کودکان مهد های کودک سطح شهر هستیم.