گل یخ ( Chimonanthus praecox )

در جنس این گیاه شش گونه وجود دارد که برخی بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته اند. به طور کل گیاهان متعلق به این جنس بوته هایی خزانپذیر و یا همیشه سبز هستند که 13-2 متر ارتفاع می یابند و برگهایشان 20-7 سانتیمتر طول و 7-3 سانتیمتر عرض دارد. گلهای زرد رنگ و یا سفید رنگ این گیاه 3-2 سانیتمتر قطر دارند و میوه این گیاه که به شکل کپسولی کوچک است 4-3 سانتیمتر طول دارد. یکی از گونه های این گیاه با نام   Chimonanthus praecox نمونه ای است که به شکل گسترده در زمینه گلها و گیاهان زینتی مورد کاشت و پرورش قرار می گیرد و دلیل آن گلهای بسیار خوش عطری است که در طی زمستان تولید می کند. به همین دلیل به این گیاه گل یخ گفته می شود. برخی از ارقام این گیاه تا کنون پرورش یافته اند که گلهایی درشت تر اما با عطری کمتر دارند. نمونه متداول گیاه گل یخ   به طور کل گیاهی با رشد نسبتا زیاد  و شاخساری خزانپذیر است که به ارتفاع 4 متر می‌رسد . ساقه ها ابتدا حالتی ایستاده دارند اما بعد از مدتی حالتی کمانی می یابند. برگها بافتی نسبتا ضخیم و خشن و  29-5 سانتیمتر طول و 12-2 سانیتمتر عرض دارند. گلهای بسیار معطر بین 1.5 الی 4 سانتیمتر قطر و 21-15 عدد گلبرگ زرد رنگ دارد که گلبرگهایی که در قسمت مرکزی قرار می گیرند گاهی ته مایه ای از رنگ ارغوانی را نشان می دهند. گلها در طی زمستان بر روی ساقه های عاری از برگ این گیاه شکوفا شده و خودنمایی می کند.میوه های نسبتا چوبی این گیاه 6 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر عرض دارند که از زمان شکل گیری می توانند در حدود یک سال بر روی گیاه باقی بمانند.

خاک: این گیاه در مورد خاک سختگیر نیست اما حتما خاک باید به گونه ای باشد که آب را در خود نگه ندارد و از زهکش خوبی برخوردار باشد.

شرايط محيطي مناسب براي رشد گياه : گل یخ به شکل متوسط و میانه ای به آب نیاز دارد و البته نباید خشکی بکشد. خشکی کشیدن گیاه مانع از رشد مناسب آن و عدم گلدهی خواهد شد. مکانی با نور مستقیم آفتاب حداقل به میزان 8-6 ساعت نیاز دارد.. به طور کل این گیاه سرمای هوا را در زمستان تا 23- درجه سانتیگراد تحمل می کند اما سرمای هوا و وزش بادهای سرد زمستانه موجب به تعویق افتادن گلدهی می شود.

تكثير:

بذر: در اوسط الی اواخر بهار یکی از راه های تکثیر این گیاه است.

قلمه : نیمه چوبی (یعنی قلمه‌ای که تا حدودی چوبی شده است و سبز رنگ نیست اما هنوز تا حدی انعطاف دارد که بتوان آنرا خم کرد بدون آنکه بشکند) و کاشت آن بخصوص  در اوایل الی اواسط تابستان از دیگر راه های تکثیر این گیاه است .

خوابانيدن: ساقه ها در بهار است که فقط کافی است در فصل بهار ساقه ای را که انعطاف پذیری خوبی دارد و بدون شکستن خم می شود را در خاک قرار دهیم.

هرس: این گیاه به هرس زیادی نیاز ندارد اما در صورت لزوم زمان هرس این گیاه بعد از اتمام فصل گلدهی گیاه است و هرس را به منظور کنترل تعداد شاخسار گیاه و جلوگیری از تراکم بیش از اندازه شاخسار در میان گیاه انجام می دهیم. قطع شاخه های بسیار چوبی و مسن گیاه می تواند منجر به تشویق گیاه به رشد شاخه های جدید و در نهایت منجر به افزایش گلدهی گیاه شود.

كاربرد:از آنجا كه گل هاي معطر آن در زمستان ظاهر مي شوند بهتر است در محلي كاشتهد شود كه عطر گل ها قابل استشمام باشد. درختان سوزني برگ پس زمينه مناسبي براي نمايش گل هاي اين درخت در فصل زمستان به وجود مي آورند.