مدیرعامل :  مهندس  یدالله علیزاده                  

                                                                     فرزند: حبیب الله

                                                                                                   متولد :   1349/03/02

 

مدارک تحصیلی : 

              لیسانس آبیاری

                                        فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

                                        

 

 

 

سوابق کاری : 

    مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی اسلام اباد زرند زیرمجموعه جهاد کشاورزی زرند

                                                            مدیرعامل شرکت های کشاورزی زرند ودهیار اسلام اباد

                                                                                                                  شهردار ریحانشهر زرند

                                                                                                                                          معاون خدمات شهری شهرداری منطقه دوکرمان

                                                                                                                                                                                 سازمان بهسازی ونوسازی

                                                                                                                                                                                                   مدیرعامل شرکت سالم شهر شهرداری

   

 

معاونین و مدیران سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری کرمان

 

 

       معاون فنی وبهره برداری                                    رییس اداره مالی واقتصادی     

                                                                                                                                         

                                                                                مهندس روح الله خواجویی                                                  علی حصیبی

 

   

   رییس اداره نظارت برحفظ و نگهداری فضای سبز                            رییس اداره  نظارت برتوسعه فضای سبز

                                                                                         

 

                                                                                 مهندس مهدی زنگی آبادی                                            مهندس محمد بهروزی مقدم

 

 

                                   مدیر روابط عمومی                                                    مدیرحراست                                              مدیر حقوقی  

           

                                                                                                                 

                          مهندس محمد  اسماعیل پور                                          غلامرضا کلانتری                                                حمید رضا حسیبی

 

 

 

                                                                 مدیرتحقیق آموزش وپژوهش                                                                     مدیرطرح وبرنامه                   

                                                                               

                                                                 مهندس  فائزه حسیبی                                                               مهندس  معصومه کروکی