نصب 30 گلدان بتنی بزرگ در مجموعه جنگل قائم


مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از نصب 30 گلدان بتنی بزرگ در مجموعه جنگل قائم خبر داد.

مهندس ایمان سیف الهی با بیان اینکه این گلدان ها جهت کاشت انواع ناز و گیاه یوگا در مجموعه جنگل قائم نصب شده است ، هدف از این اقدام رازیبایی هرچه بیشتر این مجموعه عنوان کرد.

وی اضافه کرد : کار کاشت به زودی انجام می شود.

سیف الهی در بخش دیگری از صحبت های خود هم چنین به نصب تعدادی سطل زباله در مجموعه جنگل قائم با هدف حفظ نظافت و بهداشت این مجموعه تفریحی خبر داد.