4 هزار نهال بنفشه در مجموعه پردیسان قائم کاشته شد/اتمام اجرای طرح پته میدان گنجعلیخان

 مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری از کاشت 4هزار نهال بنفشه و انجام عملیات گل کارهای مجموعه پردیسان قائم خبر داد.
یدالله علیزاده با بیان اینکه مجموعه پردیسان قائم به دلیل گستردگی با همت و همکاری نیروهای اعزامی از مناطق پنج گانه شهرداری و با استفاده از نیروها و خودروهای واحد موتوری دوبار پاکسازی و تنظیف شد ،افزود : عملیات پاکسازی یکبار قبل از برگزاری مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دومین بار بعد از اتمام این مراسم انجام پذیرفت.
وی ادامه داد: با همت و همراهی نیروهای این سازمان ،4 هزار نهال بنفشه در نقاط مختلف این مجموعه کاشته شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود از ادامه کاشت نهال فصلی طرح قالی  میدان پژوهش به همت شهرداری منطقه چهار خبر داد به ادامه روند هرس درختان سطح شهر با همکاری شهرداری های مناطق اشاره کرد.
علیزاده از اتمام کاشت نهال بنفشه طرح پته میدان گنجعلیخان توسط منطقه 5 خبر داد.