پیاده راه سلامت گلکاری شد/کاشت 15 هزار نهال شب بو در چهارراه بهار

 
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری از اجرای عملیات گلکاری پیاده راه سلامت در منطقه یک شهری با همکاری این منطقه خبر داد.

یدالله علیزاده با اشاره به اینکه پیاده راه سلامت در بزرگراه شمالی توسط منطقه یک احداث و هم اکنون آماده بهره برداری است ،گفت: به همت منطقه یک و با نظارت کارسناشان این سازمان ،عملیات کاشت بیش از 8 هزار نهال بنفشه در طول مسیر این پیاده راه انجام شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود از کاشت15 هزار  نهال شب بو در مثلثی چهارراه بهار توسط شهرداری منطقه پنج با نظارت کارشناسان این سازمان خبر داد و هدف از این اقدامات را طراوت و شادابی و زیباسازی منظر شهری عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: کاشت گل و گیاه در نقاط مختلف شهر با همکاری شهرداری های مناطق ادامه دارد.