کاشت 900 نهال گل داوودی در فضاهابی سبز اطراف میدان آزادی

زیباسازی فضاهای سبز اطراف میدان آزادی با گل داوودیمدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت 900 نهال گل در مثلثی  ها و فضاهای سبز اطراف میدان آزادی خبر داد.

علیزاده با بیان اینکه کاشت گل و گیاه در فضاهای سبز سطح شهر با همکاری شهرداری های مناطق در حال انجام است ،افزود : طی روز های گذشته فضاهای سبز و مثلثی های اطراف میدان آزادی با گل داوودی تزیین و زیباسازی شدند .
وی هدف از این اقدام را زیباسازی فضاهای سبز و طراوات و شدابی شهر عنوان کرد.
وی گفت: این اقدام توسط شهرداری منطقه دو و با نظارت کارشناسان این سازمان انجام شده است.
علیزاده گفت: هم اکنون کاشت گل و گیاه در بولوار جمهوری در حال انجام است.