حضور شهردار کرمان در مراسم زیارت عاشورا در سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
روز گذشته شهردار کرمان در مراسم زیارت عاشورا در سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری حضور یافت.
گفتنی است : زیارت عاشورا پنج شنبه هر هفته تاپایان ماه صفر از ساعت شش ونیم تا هفت و نیم همراه با تلاوت قرآن کریم برگزار می شود.