دکتر «مریم فدائی قطبی» عضو شورای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شد

  


 

طی حکمی از سوی شهردار کرمان، دکتر مریم فدائی قطبی عضو شورای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شد

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، درمتن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر مریم فدائی قطبی

با سلام

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 5 از فصل سوم اساسنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «عضو شورای سازمان» منصوب می نمایم.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه‌های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی، بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارشات مالی بر اساس گزارش حسابرسی رسمی، تایید نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر و سایر امور محوله از اهم وظایف جنابعالی می باشد. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید. 

سید مهران عالم زاده

 

شهردار کرمان و رییس شورای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری